AV Bosgroep Antwerpen Noord via voorafgaande stemming

Vanwege de Corona-maatregelen, is de gebruikelijke invulling van de Algemene Vergadering (AV) momenteel jammer genoeg niet mogelijk.

Om de AV toch te kunnen laten doorgaan, heeft de Raad van Bestuur beslist om de AV met gesloten deuren te laten verlopen, via voorafgaande schriftelijke stemming. De Raad van Bestuur kan immers niet garanderen dat de op de dag van de AV nog geldende maatregelen ter bestrijding van de Covid-19-pandemie kunnen worden nageleefd.

Daarom worden alleen de effectieve leden uitgenodigd om deel te nemen aan de Algemene Vergadering van Bosgroep Antwerpen Noord vzw op 2 juli 2020 door hun stem voorafgaand schriftelijk uit te brengen. De uitnodiging en stemformulier zal op 29/05/2020 op de post worden gedaan.

Alle informatie, inhoudelijke en financiële rapporten en vooruitblikken kan je samen met een begeleidend filmpje vinden via deze link.