Bosuitbreiding: geen woorden, maar daden! – 9 december Dag van de Boseigenaar

De Vlaamse Bosgroepen planten meer dan 5 ha nieuw bos, op 4 locaties in Vlaanderen.

 Op zondag 9 december is het de ‘Dag van de Boseigenaar’. Dan wordt Vlaanderen ook meteen 5,6 hectare bos rijker dankzij de inzet van particuliere eigenaars en de Vlaamse Bosgroepen. We organiseren die dag namelijk vier plantacties op gronden van (toekomstige) boseigenaars. Met dit initiatief willen de Bosgroepen de vele boseigenaars in Vlaanderen in de kijker zetten en waarderen voor hun inspanningen om hun bossen goed te beheren. Door ook nieuwe bossen te planten, helpen boseigenaars mee de broodnodige – maar stagnerende – bosuitbreiding voor Vlaanderen effectief te realiseren.

Iedereen is van harte welkom op deze plantacties. Meer uitleg in het persbericht.

Meer info over de verschillende plantacties vind je hier.