Nieuwe Vlaams-Brabantse Bosgroep is opgericht!

Stichtingsvergadering van 23 september 2017

Voor de stichting van de nieuwe provinciale bosgroep hadden de Vlaams-Brabantse bosgroepen gekozen voor het prachtige kader van de Nationale Plantentuin in Meise, dat een indrukwekkend arboretum heeft. Meer dan honderd geïnteresseerden werden er door vier gidsen rondgeleid, en dit een dag voor de officiële heropening van de serres. Een avant-première als het ware.

Rond 14 uur verzamelden de eerste deelnemers aan de ingang, onder een stralende zon. Vrijwilligers aan de poort noteerden de namen en deelden naamplaatjes uit.
Na de rondleiding kwamen de groepen aan bij het mooie restaurant. Marie-Elise zorgde ervoor dat de eerste wettelijke verplichting in orde was: iedereen moest de aanwezigheidslijst tekenen. Dan naar binnen voor een welverdiende verfrissing.

 

Iets voor halfvijf verwelkomde moderator Bert Geysels de bijna honderdvijftig aanwezigen op de vergadering. De grote opkomst was voor hem het teken dat er een breed draagvlak is om te komen tot één bosgroep voor de hele provincie Vlaams-Brabant. Hij overliep de agenda van de vergadering. Hij bracht ook goed nieuws. De provincie nodigt de nieuwe Bosgroep Vlaams-Brabant alvast uit voor een gesprek.

Hij gaf onmiddellijk het woord aan Pierre Steenberghen, de voorzitter van bosgroep Noord-Hageland. Pierre lichtte namens de vier voorzitters kort de historiek van de bosgroepen toe. De vier huidige bosgroepen vertegenwoordigen ongeveer 5000 hectaren bos en ongeveer 1700 bosbeheerders. Hij sprak de hoop uit dat alle leden mee in de nieuwe bosgroep zouden stappen.

Terwijl Bert de gegevens van de stichtende leden vervolledigde gaf Geert Herbots toelichting bij de nieuwe statuten. Deze statuten zijn de steunpilaren van de vereniging, een goed begin voor het nieuwe bestuur.

Rond 17 uur was Geert klaar met zijn uiteenzetting en konden de aanwezigen vragen stellen. Daar werd gretig gebruik van gemaakt. De tijd vloog snel. Hoogste tijd om de kandidaat-bestuurders voor te stellen. Zij werden unaniem verkozen met handgeklap. De laatste beslissing van de namiddag was ook niet onbelangrijk: er werd besloten om het lidgeld in het eerste jaar alvast gratis te houden.

Terwijl de stichtende leden alle wettelijk vereiste documenten tekenden, genoten de aanwezigen van een drankje en een hapje.

Om 18 uur sluit de Plantentuin, en liep ook de namiddag af. De sympathieke uitbaters gaven ons gelukkig nog de kans de meest onvermoeibare gasten zachtjes de weg naar huis te doen vinden. Een prachtige namiddag, en een mooie start voor onze Bosgroep Vlaams-Brabant.