Openbaar onderzoek “meest kwestbare waardevolle bossen” stopgezet

Op 16 mei 2017 startte het openbaar onderzoek over de ontwerpkaart met ‘meest kwetsbare waardevolle bossen’, in de media ook wel de ‘boskaart’ genoemd. Dat volgde uit de beslissing van de Vlaamse Regering van 31 maart 2017 om uitvoering te geven aan artikel 90ter van het Bosdecreet.

De Vlaamse Regering heeft op 22 mei 2017 beslist de ontwerpkaart weer in te trekken. Het openbaar onderzoek wordt dan ook stopgezet.

Als er meer nieuws is, kan je het hier vinden.