Verhoging bosbehoudsbijdrage vanaf 8 mei 2017

In het ‘plan van aanpak ruimtelijk bedreigde bossen’, goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 31 januari 2014, staan enkele concrete acties die ecologisch waardevolle bossen beter moeten beschermen. Enkele van deze acties werden reeds in 2014 doorgevoerd. Zo moeten ontbossingen groter dan 3ha in natura gecompenseerd worden en werd de compensatiefactor voor ontbossingen van Europees te beschermen boshabitat verhoogd van factor 2 naar factor 3.

Eveneens in uitvoering van het ‘plan van aanpak ruimtelijk bedreigde bossen’ wordt vanaf 8 mei 2017 de bosbehoudsbijdrage verhoogd van 1,98 euro/m2 naar 3,50 euro/m2. Bijkomend gegeven is dat dit bedrag jaarlijks geïndexeerd kan worden. Meer info kan je terugvinden op www.natuurenbos.be/ontbossen.

Wie wil bebossen kan dus een hogere bijdrage vragen aan ontbossers. Meer info bij je bosgroep.