Vacature Bosgroep

Bosgroep IJzer en Leie zoekt administratief – communicatief medewerker

Functiebeschrijving:

De administratief-communicatief medewerker (m/v) neemt de algemene secretariaats- en boekhoudkundige taken op zich en staat in voor de technisch-administratieve en communicatieve ondersteuning van de bosgroep.

Wat zal je als administratief-communicatief medewerker doen?

 • Je staat in voor de algemene administratieve taken:
  • mails beantwoorden
  • opmaak brieven en behandeling post
  • opmaak/opvolging resultatenrekeningen, schuldvorderingen, subsidieaanvragen, houtverkopen, kapmachtigingen, overeenkomsten…
  • voorzien kantoorbenodigdheden en andere materialen
  • opruimen kantoor
 • Bijhouden databank met gegevens van de leden boseigenaars
 • Je staat in voor de dagelijkse boekhoudkundige verrichtingen van de bosgroep vzw: facturen betalen, opmaak verkoopfacturen, aanleveren info aan boekhoudkantoor
 • Je vervult een ondersteunende taak bij de opmaak en verdeling van het driemaandelijks tijdschrift
 • Je volgt de personeels- en loonadministratie op
 • Je biedt ondersteuning bij het organiseren van vormings- en groepsactiviteiten (algemene vergadering, cursussen, excursies, symposia…)
 • All round praktische problemen en vraagstukken aanpakken/oplossen

Wie ben jij?

Je beschikt over onderstaande specifieke gedragscompetenties:

Mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden: je kunt op een duidelijke en gestructureerde manier zowel mondeling als schriftelijk informatie overbrengen.

Plannen en organiseren: je organiseert zaken op een zodanige wijze dat je een overzicht kan bewaren en waarbij informatie op een correcte en efficiënte wijze wordt geregistreerd en gerapporteerd aan de coördinator en het bestuursorgaan.

Zelfstandigheid: je bent in staat zelfstandig werkzaamheden te verrichten.

Samenwerken: je bevordert de goede verstandhouding, de teamgeest en het respect voor verscheidenheid in mensen en overlegt bij problemen spontaan met collega’s om samen een oplossing te vinden..

Flexibiliteit: je hebt een gezonde portie flexibiliteit en reageert alert op informatie die het bijsturen van een gekozen aanpak noodzakelijk maakt.

Bijleren: je bent bereid om je verder bij te scholen indien nodig via cursussen, gespecialiseerde opleidingen aangeboden via het werk.

Nuttige kennis en ervaring:

– kennis over boekhouden – Je bent vertrouwd met eenvoudige boekhoudkundige programma’s en/of hebt ervaring met het aanleveren van info aan een boekhoudkantoor.

– goede basiskennis van PC-toepassingen (Word, Excell, Access ea)

– basiskennis van ARCGIS/QGIS is een pluspunt

– Je hebt een uitgesproken interesse voor natuur- en landschapszorg

Aandachtspunten:

– je bent in het bezit van een rijbewijs B

Aan welke voorwaarden moet je voldoen?

Aanwervingsvoorwaarden: diplomavereiste

je bent in het bezit van minstens een diploma middelbaar onderwijs. Aan deze voorwaarde moet voldaan zijn bij de uiterste inschrijvingsdatum.

Wat bieden wij jou?

– deeltijdse tewerkstelling (maximaal 4/5 VTE) bij Bosgroep IJzer en Leie vzw voor onbepaalde duur

– Verloning volgens barema’s van de provincie West-Vlaanderen: niveau C1 van het paritair comité 329.010

– Relevante ervaring wordt meegenomen in de berekening van de anciënniteit met een maximum van 12 jaar

– 17,5 dagen verlof, dubbel vakantiegeld, eindejaarspremie (13de maand)

– Vergoeding woon-werkverkeer; fietsvergoeding

– Gratis hospitalisatieverzekering met mogelijkheid gezinsleden aan voordelige voorwaarden aan te sluiten

– Gsm met abonnement voor werkcommunicatie

– Vergoeding voor gebruik van de eventuele privéwagen en omniumverzekering voor dienstopdrachten

– Diverse opleidingsmogelijkheden

– Glijdende werkuren

– Standplaats: Vaartstraat 7, 8902 Zillebeke (Ieper)

Indiensttreding: streefdatum 3 oktober 2023

Welke stappen zal je doorlopen in de selectieprocedure?

 • Eerste selectie op basis van CV en motivatiebrief
 • Schriftelijke proef op 13 september
 • Mondelinge proef op 19 september
 • Indiensttreding vanaf 3 oktober

Hoe stel je je kandidaat?

Richt je motivatiebrief samen met CV via e-mail uiterlijk tegen 31 augustus 2023 aan: clint.callens@west-vlaanderen.be of Bosgroep IJzer en Leie tav Clint Callens, Vaartstraat 7, 8902 Zillebeke. Voor meer info 057 23 08 46.