De vzw Bosgroep Vlaams-Brabant werd in 2017 opgericht door de vier oude Vlaams-Brabantse bosgroepen: Noord-Hageland, Dijle-Geteland, Groene Corridor en Zuid-West-Brabant. Die wilden hun activiteiten samenbrengen en versterken. Na enkele moeilijke jaren begonnen we in 2021 een nieuw hoofdstuk, met een structurele samenwerking met de provincie.

De provincie erkent ons als unieke partner op het terrein voor het beheer van de Vlaams-Brabantse bossen en financiert ons daarvoor. Het zevenkoppig team van het provinciaal Steunpunt Bos werkt voortaan voor de Bosgroep. Wij hebben zo weer de mensen en middelen om vanuit vijf lokale aanspreekpunten onze opdrachten te vervullen.

De Bosgroep Vlaams-Brabant gaat ook, opnieuw met de steun van de provincie Vlaams-Brabant, projectmatig samenwerken met Vlaanderen om de Vlaamse doelstellingen over de instandhouding, de uitbreiding en de toegankelijkheid van de bossen te realiseren. Hiervoor komen er nog twee medewerkers bij team.

De Bosgroep verenigt zo alle eigenaars, beheerders en liefhebbers van het bos in de provincie Vlaams-Brabant. Vandaag beheren onze 2.000 leden er 5.000 hectare bos.

Leden kiezen vrij wat ze in hun bosbeheer willen realiseren, of dat nu een economisch, ecologisch of sociaal doel is. Omdat hun inspanningen respect en ondersteuning verdienen, bepaalde de wetgever dat De Bosgroepen als verenigingen van boseigenaars hen in hun beheer zouden bijstaan.

Team

Jozefien Hermy
coördinator
0474 94 17 22

Myrthe Matthijs
regio Brabantse Kouters
0471 66 21 81

Pieter Spoelders
regio Dijleland
0471 66 14 73

Kristof Van Eyken
regio Noord-Hageland
0471 66 21 85

Maarten Decoene
regio Pajottenland en Zennevallei
0476 91 03 94

Marijke Smans
regio Zuid-Hageland
0471 66 43 73

Mieke Decoster
Project bosuitbreiding en boscompensatie OOST
0474 66 47 54

Kathleen Vanhuyse
Project bosuitbreiding en boscompensatie WEST
0471 88 98 96

Kim Vanderwaeren
administratie
016 267600


Wie kan lid worden van de Bosgroep Vlaams-Brabant vzw?
Elke boseigenaar of gevolmachtigde bosbeheerder met een bos gelegen in de provincie Vlaams-Brabant, kan als lid aansluiten bij de Bosgroep Vlaams-Brabant vzw. Je bent dan ‘werkend lid’ en hebt stemrecht op de jaarlijkse algemene vergadering. Wie geen bosbeheerder is, kan aansluiten als ‘niet-werkend’ lid. Je kan dan deelnemen aan alle activiteiten van de bosgroep, maar hebt geen stemrecht op de jaarlijkse algemene vergadering. Lid worden is gratis en brengt geen verplichtingen mee.

Werkingsgebied

Bestuurders

Bestuurders

Regio

 

Bart Nevens, voorzitter

PROV   

bart.nevens@vlaamsbrabant.be

Dries Claes 

DIJ

dries.claes@bosgroepvlaamsbrabant.be

Florent Frederix, secretaris 

NH

florent.frederix@bosgroepvlaamsbrabant.be

Geert Herbots, ondervoorzitter    

ZH

geert.herbots@bosgroepvlaamsbrabant.be 

Gilbert Hollanders 

NH

gilbert.hollanders@bosgroepvlaamsbrabant.be

Jos Lambrechts, penningmeester

DIJ

jos.lambrechts@bosgroepvlaamsbrabant.be

Paul Vanderroost 

PZ

paul.vanderroost@bosgroepvlaamsbrabant.be

Stefan Lenaerts

DIJ

stefan.lenaerts@bosgroepvlaamsbrabant.be