Bosgroep Vlaams-Brabant

Op 23 september 2017 werd de nieuwe bosgroep voor de hele provincie Vlaams-Brabant opgericht, onder de niet zo spectaculaire naam “Bosgroep Vlaams-Brabant” vzw.

De Bosgroep Vlaams-Brabant neemt de taken en de werking over van de vier oude Vlaams-Brabantse bosgroepen – Groene Corridor, Noord-Hageland, Dijle-Geteland en Zuidwest-Brabant.

Bosgroep Vlaams-Brabant wenst deze bosgroepen – Groene Corridor, Noord-Hageland, Dijle-Geteland en Zuidwest-Brabant – uitdrukkelijk te danken voor hun jarenlange inzet voor de boseigenaars.

De Bosgroep Vlaams-Brabant is een vereniging van en voor boseigenaars en bosbeheerders.

De private boseigenaars houden van hun bossen. Ze hebben deze vaak zelf geschapen, soms generaties geleden, en met jarenlange inspanningen in stand gehouden. Zo leveren ze cruciale ecosysteemdiensten voor de maatschappij, zonder financiële ondersteuning of vergoeding. Bosgroep Vlaams-Brabant wil daarom de belangen van alle private boseigenaars behartigen, hen informeren over het bosbeheer en de boswetgeving (zie de recente perikelen rond de Boskaart), en hen helpen terreinervaring uitwisselen. Tegelijk staat de Bosgroep in haar dienstverlening open voor alle boseigenaars die met hetzelfde engagement kiezen voor het bos. Om onze doelstellingen te verwezenlijken:

  • stimuleren we het netwerken tussen onze leden en organiseren we hiervoor activiteiten;
  • werken we samen met de media om de bijdrage aan de gemeenschap van de private boseigenaars te tonen en om het publiek te bereiken voor onze initiatieven en doelen;
  • werken we samen met de Koepel van Bosgroepen, die onze belangen op Vlaams niveau behartigt, en met het Aanspreekpunt Privaat Beheer dat in opdracht van de bosgroepen en Landelijk Vlaanderen de private boseigenaars helpt met de Europese natuurdoelstellingen (Natura 2000);
  • zoeken we ook verbanden met andere verenigingen met eenzelfde visie over de functie en het gebruik van bossen;
  • last but not least, willen we een goede samenwerking opzetten met het Steunpunt Bos en met de Regionale Landschappen (zoals voor boscompensatie en uitbreiding) van de provincie Vlaams-Brabant.

Ten allen tijde zullen wij het recht van onze leden verdedigen dat zij binnen het wettelijk kader zelf en vrij bepalen met welk doel en hoe zij hun bos willen beheren: als productiebos, voor vrijetijdsbeleving, om biodiversiteit of sociale doelstellingen te realiseren, als een parkbos, … Elke samenwerking met de provincie en de Regionale Landschappen zal vanuit dit uitgangspunt vertrekken.

Vragen?

Je kan met je vragen voor of over de Vlaams-Brabantse bosgroepen terecht bij onze bestuursleden? Je kan bij onze bestuurders ook terecht met uw vragen om informatie of hulp bij uw bosbeheer.

Indien je de "oude" bosgroepen nog wil contacteren, kan je mailen naar:

  • Groene Corridor: andre.mathot@bosgroepgroenecorridor.be
  • Zuid-West Brabant: zuidwestbrabant@bosgroep.be
  • Noord-Hageland: vlaamsbrabant@bosgroep.be
  • Dijle-Geteland: vlaamsbrabant@bosgroep.be

Lid worden?

Bosgroep Vlaams-Brabant wil in nauwe samenwerking met de "oude" bosgroepen de ledenbestanden ter beschikking stellen aan de nieuwe Bosgroep. Wij respecteren daarbij uiteraard jouw privacyrechten.

Maar je kan je overstap ook al zelf in gang zetten. Je kan je als lid inschrijven op deze website: https://bosgroepen.be/word-lid/. Het lidmaatschap is gratis. Tegelijk blijf je nog lid van uw "oude" bosgroep.

Tot slot, aarzel niet de boseigenaars en bosbeheerders die je kent ook voor te stellen om lid te worden. Samen staan we pas sterk!

Image