Het werkingsgebied van Bosgroep Midden Oost-Vlaanderen strekt zich uit langs de Scheldevallei en de benedenloop van de Dendervallei. De populier voelt zich thuis in valleien en is hier dan ook de hoofdsoort. Door grootschalige natuurinrichtingsprojecten (o.a. Sigmaplan) zullen de komende jaren echter veel van deze populierbossen verdwijnen.

In het zuiden komen enkele boscomplexen voor die door eeuwenlange intense bebossing zeer hoge natuurwaarden herbergen, zoals de Makegemse Bossen, het Cottembos, Kravaalbos en Buggenhoutbos. Dat zijn zeer gemengde bossen in de overgangszone tussen zandstreek en leemstreek. Het gebied wordt verder gekenmerkt door vele snippers bos die verspreid liggen in het landschap maar toch een belangrijke bijdrage leveren aan de biodiversiteit. 

Wij hebben
0
leden
Onze leden hebben
0
ha bos

Team

Klaartje Van Loy
coördinator
klaartje.van.loy@oost-vlaanderen.be

Lene Van Langenhove
communicatiemedewerker
lene.van.langenhove@oost-vlaanderen.be

Karen Dequidt
administratief medewerker
bosgroepnoord@oost-vlaanderen.be

Sofie Van Brussel
projectcoördinator Rodeland
sofie.van.brussel@oost-vlaanderen.be

Margje Derde
medewerker beleid & bosbeheer
margje.derde@oost-vlaanderen.be

Daan Temmerman
projectmedewerker bosloket
daan.temmerman@oost-vlaanderen.be

Sylvie Focke
administratief medewerker
bosgroepnoord@oost-vlaanderen.be

Jonathan Clerckx
medewerker bosbeheer
jonathan.clerckx@oost-vlaanderen.be

Margot Lenssens
medewerker bosuitbreiding
margot.lenssens@oost-vlaanderen.be

 
 
 

Stay tuned!

Volg ons op social media of schrijf je in op onze nieuwsbrief. Wie lid is, ontvangt ons tijdschrift vier keer per jaar. De bosbode staat boordevol informatie over bosbeheer, onze werking en activiteiten. Wil je graag abonnee worden, contacteer ons dan.

Steun ons

Heel wat van onze diensten, infobladen en activiteiten zijn gratis. Wij zetten ons elke dag in om onze bossen duurzaam te beheren. Wil jij onze werking steunen met een gift? Dat kan! De 'Vrienden van de Bosgroepen' richtten een fonds op dat wordt beheerd door de Koning Boudewijnstichting. Giften vanaf 40€ zijn fiscaal aftrekbaar. 
Bedankt om samen met ons te zorgen voor meer en duurzaam beheerde bossen.