Het werkingsgebied van Bosgroep Midden Oost-Vlaanderen strekt zich uit langs de Scheldevallei en de benedenloop van de Dendervallei. De populier voelt zich thuis in valleien en is in deze regio dan ook de hoofdsoort. Door grootschalige natuurinrichtingsprojecten (o.a. Sigmaplan) zullen de komende jaren echter veel van deze populierbossen verdwijnen en ontpolderd worden. In het zuiden van het werkingsgebied komen enkele boscomplexen voor die door eeuwenlange intense bebossing zeer hoge natuurwaarden herbergen, zoals de Makegemse Bossen, het Cottembos, het Kravaalbos en het Buggenhoutbos. Dat zijn zeer gemengde bossen in de overgangszone tussen zandstreek en leemstreek. Het gebied wordt verder gekenmerkt door vele snippers bos die verspreid liggen in het landschap maar toch een belangrijke bijdrage leveren aan de biodiversiteit. 

Wij hebben
0
leden
Onze leden hebben
0
ha bos

Team

Klaartje Van Loy
coördinator
klaartje.van.loy@oost-vlaanderen.be

Margje Derde
medewerker beleid & bosbeheer
margje.derde@oost-vlaanderen.be

Sofie Van Brussel
projectcoördinator
sofie.van.brussel@oost-vlaanderen.be

Karen Dequidt
administratief medewerker
bosgroepnoord@oost-vlaanderen.be

Bram Bauwens
projectmedewerker bosloket
bram.bauwens@oost-vlaanderen.be

Sylvie Focke
administratief medewerker
bosgroepnoord@oost-vlaanderen.be

Sarah Geers
projectmedewerker BOOST / Oost-Vlaanderen bebost 
sarah.geers@oost-vlaanderen.be

Lene Van Langenhove
communicatiemedewerker
lene.van.langenhove@oost-vlaanderen.be

Werkingsgebied

Volg ons

Leden van Bosgroepen Oost-Vlaanderen ontvangen vier keer per jaar de bosbode. Dit tijdschrift staat boordevol informatie over bos en bosbeheer, activiteiten, cursussen en zoekertjes. Blader hier door de edities. Wil je graag (gratis) abonnee worden, contacteer ons dan.

Facebook 

Instagram

Inschrijven voor nieuwsbrief 

Hoogtepunten