Vacature – Voltijds Projectmedewerker Bosbeheer en Bosuitbreiding

De Bosgroep Houtland vzw motiveert en helpt boseigenaars in de regio Brugge om hun bos op een degelijke en standvastige manier te beheren zodat dit resulteert in gezonde bossen, waar het aangenaam is om te ontspannen met meer natuur en waardevoller hout. De Bosgroep handelt hierbij neutraal, maatschappelijk verantwoord en op wetenschappelijk gefundeerde basis. Liefde voor het bos en respect voor de boseigenaars wegen door in alle acties.
De Bosgroep wordt geleid door een raad van bestuur bestaande uit bosbeheerders en ontvangt subsidies van de provincie West-Vlaanderen. De vzw beschikt momenteel over 2 vaste personeelsleden, een coördinator en een administratieve bediende. Via deze vacature wordt het team uitgebreid. Meer informatie vind je op
www.bosgroepen.be.


Inhoud van de job als Projectmedewerker
• Realiseren van nieuwe bossen (bosuitbreiding): actief bebossers zoeken en overtuigen, sensibiliseren brede publiek, overleg met partners en werkgroep, realisatie van effectieve beplantingen (aanvragen vergunningen en subsidies, opmaak beplantingsplan, realiseren beplanting via aannemers), organisatie jaarlijkse bosplantdag, rapportering;
• Coördineren van de opmaak van natuurbeheerplannen: studiebureaus selecteren en aansturen, overleg en afstemming met de boseigenaars, beperkt zelf beheerplannen opmaken, omzetten bosbeheerplannen naar natuurbeheerplannen;
• Begeleiding van een aantal boseigenaars op het terrein: advisering, inzet arbeidersploeg, organisatie van houtverkoop;
• 0pzetten en aanvragen van nieuwe projecten i.f.v. de continuïteit van de eigen job;
• Ondersteuning van het team bij de algemene werking van de vzw (externe communicatie, publieksen vormingsactiviteiten,…).
Ons aanbod
• Voltijds contract voor onbepaalde duur
• Bruto jaarloon (12m) = 34.052,66 euro. (Een verhoging op basis van relevante ervaring is
bespreekbaar).
• Dubbel vakantiegeld en 13e maand
• 20 wettelijke + 15 extralegale verlofdagen
• Glijdende werkuren, hospitalisatieverzekering, GSM
• Unieke standplaats: Streekhuis Kasteel Tillegem, Tillegmestraat 81, 8200
Brugge


Vereisten
• Master in de biologie of bio-ingenieurswetenschappen of een gelijkgesteld diploma;
of een ander diploma (master of bachelor) in combinatie met relevante ervaring;
• Rijbewijs + eigen wagen. De werkgever voorziet een verzekering en kilometervergoeding voor
dienstverplaatsingen;
• Occasioneel bereid tot weekend- en avondwerk.


Nuttige kennis en vaardigheden
• Mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden: je kunt op een duidelijke en gestructureerde
manier informatie overbrengen in een taal die aangepast is aan je doelpubliek. Je kan helder verslag uitbrengen van je acties.
• Probleemanalyse en oordeelsvorming: Je legt oorzaken en verbanden. Je neemt creatieve standpunten in op basis van de beschikbare informatie. Je ontwikkelt visie en vertaalt trends en ontwikkelingen naar mogelijkheden binnen de organisatie.
• Zelfstandigheid: je bent in staat zelfstandig werkzaamheden te verrichten, plannen te maken, doelen te stellen en daar vorm en inhoud aan te geven.
• Flexibiliteit: je hebt een gezonde portie flexibiliteit en reageert alert op informatie die het bijsturen van een gekozen aanpak noodzakelijk maakt.
• Klantgerichtheid staat voorop. Je stelt je integer, respectvol en discreet op t.o.v. de boseigenaars. Je ziet hun belangen en kan daarmee omgaan. Je speelt in op hun signalen.
• Samenwerking: Je beschikt over de vaardigheid om samen te werken; zowel intern in een kleine groep als met externe partners.
• Kennis: Algemene kennis over bosbouw en natuurbeheer en over de natuur- en boswetgeving in Vlaanderen. Specifieke kennis over natuurbeheerplannen en over de inheemse soorten in de Vlaamse
zand- en polderregio. Basisinzicht in de structuur van de organisatie en in de maatschappelijke context en de evoluties omtrent bos en bosbeheer. Je kan overweg met GIS-toepassingen (ARCGIS en/of QGIS)
en bent bedreven in het gebruik van digitale communicatiemiddelen en sociale media.
• Ervaring in het omgaan met particuliere eigenaars en/of met het aansturen van aannemers is een
troef.


Procedure
Na een eerste selectie op basis van de CV en motivatiebrief, volgt een schriftelijke proef. Tot slot is er een sollicitatiegesprek op maandag 21 september 2020 (na 15u).


Kandidaatstelling
Richt je motivatiebrief samen met CV via e-mail uiterlijk tegen 1 september 2020 om 10u aan:
jan.goris@west-vlaanderen.be. Vraag om een ontvangstbevestiging.
Voor meer info tel. 0472 63 14 02 of jan.goris@west-vlaanderen.be.