53 000 bomen geplant op één dag

Op zondag 26 maart hebben de Vlaamse bosgroepen, in samenwerking met de Lions Club België en het Agentschap voor Natuur en Bos, maar liefst 53 000 bomen geplant in Vlaanderen. Blikvangers waren het Keigatbos in Knesselare, waar Vlaams minister Joke Schauvliege kwam meeplanten en het Floordambos in Steenokkerzeel, waar weervrouw Jill Peeters de actie ondersteunde. De plantacties maakten deel uit van het ‘Big Spring Event’ van Lions Club België, die op die manier haar eeuwfeest wilde vieren.

Eén van de grootste uitdagingen voor de toekomst is het behalen van de klimaatdoelstellingen, om ervoor te zorgen dat de aarde een leefbare planeet blijft voor de komende generaties. In het Klimaatakkoord van Parijs (2015) spelen bossen en bomen een belangrijke rol als deel van de oplossing. Bomen nemen immers veel CO² op en kunnen op die manier de opwarming van de aarde een stuk tegengaan. In die zin is het aanplanten van bomen dan ook een belangrijke voorbeeldfunctie.

Daarom werkte Lions Club België voor het ‘Big Spring Event’ graag samen met de Vlaamse bosgroepen, die meer dan 12 000 private boseigenaars ondersteunen bij het duurzaam beheer van hun bos en die een jarenlange ervaring hebben met de organisatie van aanplantingen. Op 19 locaties, verspreid over heel Vlaanderen, hebben meer dan 4000 mensen op zondag 26 maart 53 000 bomen geplant. Dat is goed voor in totaal 25 hectare bos!

De bosgroepen zorgden voor 14 locaties bij hun leden en plantten daar 20,6 hectare bos, waarvan meer dan 8 hectare nieuw bos. De keuze van de boomsoorten is heel divers. Zo kozen de leden van de bosgroepen voor streekeigen boomsoorten zoals zomer- en wintereik, beuk, linde, esdoorn, zoete kers en grove den. Dat zal zorgen voor extra biodiversiteit. Bovendien zijn op de meeste locaties ook bloemenrijke bosranden aangeplant met struiken zoals Gelderse roos, sleedoorn, rode kornoelje, meidoorn, lijsterbes,… Echte aantrekkingspolen voor heel wat bijen, vlindersoorten, vogels en zelfs kleine zoogdieren.

Het hoofdevenement vond plaats in het Keigatbos in Knesselare, waar Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, de actie kwam ondersteunen en een prachtige zomereik plantte. Op een mooi perceel van 2,5 hectare hadden de leden van de lokale Lions Clubs en de bosgroepen de handen vol met het planten van 5000 boompjes: zowel zomereik, winterlinde, zwarte els als haagbeuk.

Maar ook op de andere locaties over heel Vlaanderen werd er heel wat bos geplant en mochten de vele bezoekers rechtstreeks bijdragen aan meer natuur in hun streek. De bosgroepen, die de plantacties coördineerden en opvolgden, zullen ook de komende jaren nog verder ondersteuning bieden aan de betrokken boseigenaars, zodat deze vele duizenden boompjes zullen uitgroeien tot prachtige bossen in Vlaanderen.

Foto: Pascal Marchand, Lions Club