Bos is altijd de prioriteit. Daarom werken De Bosgroepen graag samen met partners om mooie projecten te realiseren.

Image

Investeren in bossen

Streef jij met jouw bedrijf naar een positieve impact op de samenleving? Door te investeren in bos toon je jouw medewerkers en klanten dat je woorden omzet in daden. De grootste uitdaging hierbij is het vinden van geschikte locaties om bomen te planten. Lees meer over hoe wij zorgen voor de perfecte match tussen bedrijven en boseigenaars.

>> Meer lezen

BOOST voor meer bos 

Met BOOST willen we particuliere bebossers in Oost-Vlaanderen extra aanmoedigen via een toelage voor bosuitbreidingsprojecten op private grond. BOOST is een samenwerkingsverband tussen de 3 Oost-Vlaamse Bosgroepen met steun van Provincie Oost-Vlaanderen.

>> Meer lezen

Zorgbossen

De heilzame effecten van een groene omgeving op onze gezondheid zijn wetenschappelijk aangetoond. Zeker jongeren en kwetsbare personen hebben baat bij contact met de natuur. De Antwerpse Bosgroepen werkten mee aan een project van Platteland Plus, in samenwerking met Steunpunt Groene Zorg, Kempens Landschap, PTS Boom en de drie netwerken voor geestelijke gezondheidszorg in de provincie.

>> Meer lezen

Image

Forêt Pro Bos

Bosgroep IJzer en Leie en Aanspreekpunt Privaat Beheer – Natuur en Bos zijn partner in de projecten Feelwood en Forêt Pro Bos, onderdeel van Interreg V: France-Wallonië-Vlaanderen. Daarbij wordt over de grenzen samengewerkt om economische en sociale uitwisselingen te stimuleren tussen vijf grensregio’s: Hauts-de-France en Grand Est in Frankrijk; Wallonië en West- en Oost-Vlaanderen in België. Het programma wil de deskundigheid samenvoegen en tegelijkertijd het potentieel van elke betrokken regio waarderen.

>> Meer lezen

Image

Bosloket

Oost-Vlaamse steden en gemeenten kunnen met al hun vragen rond bosuitbreiding terecht bij het bosloket. Van pril idee tot spade in de grond: wij begeleiden het proces met plezier!
Het bosloket is een initiatief van Bosgroepen Oost-Vlaanderen en Provincie Oost-Vlaanderen. De trajectbegeleiding verloopt via het omgevingscontract.

>> Meer lezen

Image

Klimaatgezonde bossen

In het Waasland werden destijds heel wat naaldbossen aangelegd op zandgronden die weinig vocht vasthouden. Bovendien is er weinig variatie in boomsoorten. Dat zorgt ervoor dat de klimaatverandering genadeloos hard op deze bossen inhakt. Heel wat bossen staan er bruin en verdroogd bij. Met het hefboomproject Klimaatgezonde en weerbare bossen voor het Waasland werken diverse partners samen om de bossen in deze regio klimaatrobuuster te maken.

>> Meer lezen

Image

eco2eco: kwaliteitshout 

In het project eco2eco werken Vlaamse en Nederlandse partners aan een hogere economische en ecologische waarde van de bossen in de grensregio Vlaanderen- Nederland. Met het project toonden de partners aan dat economie en ecologie in de bosbeheersector prima hand in hand gaan. Concreet: het is mogelijk bij duurzaam bosbeheer om natuurdoelen te realiseren én tegelijkertijd economisch interessant kwaliteitshout te oogsten.

>> Meer lezen