Bos is altijd de prioriteit. Daarom werken De Bosgroepen graag samen met partners om mooie projecten te realiseren.

Image
Image

Een BOOST voor meer bos 

Vlaanderen is één van de bosarmste regio's van Europa. Er is dan ook dringend nood aan bijkomende inspanningen om bosuitbreiding te realiseren. Met BOOST willen we particuliere bebossers in Oost-Vlaanderen extra aanmoedigen door een toelage toe te kennen aan bosuitbreidingsprojecten op private gronden. BOOST is een samenwerkingsverband tussen de 3 Oost-Vlaamse Bosgroepen.

>> Meer lezen

Zorgbossen

Wie kent niet dat genoegzame gevoel nadat je buiten in de tuin of de natuur hebt gewerkt?  De heilzame effecten van een groene omgeving op onze gezondheid zijn wetenschappelijk aangetoond. Toch komen grote groepen mensen weinig in contact met natuur, zeker jongeren en kwetsbare personen, terwijl zij er veel baat bij zouden hebben. Van 2017 tot 2020 werkten de Antwerpse Bosgroepen aan een project van Platteland Plus, in samenwerking met partners zoals Steunpunt Groene Zorg, Kempens Landschap, PTS Boom en de drie netwerken voor geestelijke gezondheidszorg in de provincie.

>> Meer lezen

Forêt Pro Bos

Bosgroep IJzer en Leie en Aanspreekpunt Privaat Beheer – Natuur en Bos zijn partner in de projecten Feelwood en Forêt Pro Bos, onderdeel van Interreg V: France-Wallonië-Vlaanderen. Daarbij wordt over de grenzen samengewerkt om economische en sociale uitwisselingen te stimuleren tussen vijf grensregio’s: Hauts-de-France en Grand Est in Frankrijk; Wallonië en West- en Oost-Vlaanderen in België. Het programma wil de deskundigheid samenvoegen en tegelijkertijd het potentieel van elke betrokken regio waarderen.

>> Meer lezen

Image
Image
Image

eco2eco: kwaliteitshout 

In het project eco2eco werken Vlaamse en Nederlandse partners aan een hogere economische en ecologische waarde van de bossen in de grensregio Vlaanderen- Nederland. Met het project, dat liep van 2017 tot 2019, toonden de partners aan dat economie en ecologie in de bosbeheersector prima hand in hand gaan. Concreet: het is mogelijk bij duurzaam bosbeheer om natuurdoelen te realiseren én tegelijkertijd economisch interessant kwaliteitshout te oogsten.

>> Meer lezen

Bosloket

Oost-Vlaamse steden en gemeenten kunnen met al hun vragen rond bosuitbreiding terecht bij het bosloket. Van pril idee tot spade in de grond: wij begeleiden het proces met plezier!
Het bosloket is een initiatief van Bosgroepen Oost-Vlaanderen en Provincie Oost-Vlaanderen. De trajectbegeleiding verloopt via het omgevingscontract.

>> Meer lezen

Klimaatgezonde bossen

In het Waasland werden destijds heel wat naaldbossen aangelegd op zandgronden die weinig vocht vasthouden. Bovendien is er weinig variatie in boomsoorten. Dat zorgt ervoor dat de klimaatverandering genadeloos hard op deze bossen inhakt. Heel wat bossen staan er bruin en verdroogd bij. Met het hefboomproject Klimaatgezonde en weerbare bossen voor het Waasland werken diverse partners samen om de bossen in deze regio klimaatrobuuster te maken.

>> Meer lezen