We werken graag samen met partners om projecten met maatschappelijke impact te realiseren.

Image

Investeren in bossen

Streef jij met jouw bedrijf naar een positieve impact op de samenleving? Door te investeren in bos toon je jouw medewerkers en klanten dat je woorden omzet in daden. Lees meer over hoe jouw bedrijf een partnerschap kan aangaan.

BOOST voor meer bos 

Met BOOST willen we particuliere bebossers in Oost-Vlaanderen extra aanmoedigen via een toelage voor bosuitbreidingsprojecten op private grond. BOOST is een samenwerkingsverband tussen de 3 Oost-Vlaamse Bosgroepen met steun van Provincie Oost-Vlaanderen. Lees meer.

Praktijkbossen voor
klimaatslim bosbeheer

Bossen kunnen een belangrijk onderdeel van de oplossing vormen in de opname van CO2 en het bufferen van extremen. Tegelijkertijd ondervinden zij zelf al negatieve effecten van klimaatverandering, ook in onze streken. Lees meer over het project 'Praktijkbossen voor klimaatslim bosbeheer'.

Image

Zorg voor Bossen

De West-Vlaamse bosgroepen Houtland en IJzer & Leie werken hier samen in een sociaalecologisch  project. We bieden doelgroep-medewerkers uit verschillende zorginstellingen en leerlingen uit het buitengewoon onderwijs een zinvolle activiteit/opdracht aan in een bosomgeving.  Lees meer.

Image

Bosloket

Oost-Vlaamse steden en gemeenten kunnen met al hun vragen rond bosuitbreiding terecht bij het bosloket. Van pril idee tot spade in de grond: wij begeleiden het proces met plezier!
Het bosloket is een initiatief van Bosgroepen Oost-Vlaanderen en Provincie Oost-Vlaanderen. Lees meer.

Image

Red de Wase bossen

In het Waasland werden heel wat naaldbossen aangelegd op droge zandgronden. Bovendien is er amper variatie in boomsoorten. Dat zorgt ervoor dat de klimaatverandering hier genadeloos hard inhakt. Maak kennis met onze twee projecten voor omvorming naar klimaatrobuuste bossen in deze regio.

Image

Zorgbossen

De heilzame effecten van een groene omgeving op onze gezondheid zijn wetenschappelijk aangetoond. Zeker jongeren en kwetsbare personen hebben baat bij contact met de natuur. Lees meer over het project van Platteland Plus waar de Antwerpse Bosgroepen aan meewerkten.

Image

eco2eco: kwaliteitshout 

Voor eco2eco werken Vlaamse en Nederlandse partners aan een hogere economische en ecologische waarde van de bossen in de grensregio. Met het project toonden we aan dat het bij duurzaam bosbeheer mogelijk is  om natuurdoelen te realiseren én economisch interessant kwaliteitshout te oogsten. Lees meer.

Image

Forêt Pro Bos

Bosgroep IJzer en Leie is partner van het project Forêt Pro Bos, onderdeel van Interreg V: France-Wallonië-Vlaanderen. Daarbij wordt over de grenzen samengewerkt om economische en sociale uitwisselingen te stimuleren tussen vijf grensregio’s in Frankrijk, Wallonië en Vlaanderen. Lees meer over de doelstellingen.