Bosvragen
Interessante links:
www.bosforum.be   - Ontwikkeling van een lange termijn-visie op bos in Vlaanderen 
www.inverde.be- Experise en opleidingen in de groensector 
www.natuurenbos.be  - Vlaamse overheid Agentschap voor Natuur en bos
www.bosenhoutbeurs.be
 - Tweejaarlijks event van de bosgroepen
www.ecopedia.be - Kennisplatform rond natuur, groen en bosbeheer
www.privaatbeheer.be - Aanspreekpunt Privaat Beheer - Natuur en Bos: Intermediair tussen oveheid en private beheerders
www.landelijk.vlaanderen - Belangenvereniging voor land- bos en natuureigenaars
www.oewb.be/la-cellule-d-appui-a-la-petite-foret-privee - Waalse tegenhanger van de bosgroepen
www.srfb.be/nl/ - Koninklijke Belgische Bosbouwmaatschappij
www.pefc.be – PEFC: Certificatiesysteem voor duurzaam bosbheer en verantwoordleijke voor het PEFC-label.