Een hart voor bos

Bossen zijn ontzettend belangrijk voor het milieu en de strijd tegen de klimaatopwarming. Ze filteren de lucht die we inademen, werken als een natuurlijke airco, herbergen talrijke plant- en diersoorten, zorgen voor ontspanning en leveren de hernieuwbare grondstof hout. Wij zetten onze expertise in opdat bossen al deze functies optimaal kunnen vervullen en hun waarde in de toekomst behouden.

Image
Ecologische waarde

Bossen zijn een thuis voor dieren en planten en vormen vaak een buffer tussen woongebied, industrieterrein of landbouwgrond. De Bosgroepen zorgen voor het behoud van de snippers bos en gaan volop voor bosuitbreiding. Dankzij talrijke natuurprojecten zorgen we voor meer biodiversiteit in Vlaanderen.

Image
Bron van hout

We worden omringd door hout: deuren, meubelen, vloeren… Hout is een belangrijke, milieuvriendelijke grondstof. Daarom organiseren De Bosgroepen de verkoop van brand- en industriehout. Uiteraard zien we er op toe dat dit hout afkomstig is van noodzakelijke dunningen of herbebossingsprojecten.

Image
Ontspanning

Jong en oud trekt naar het bos om er te ontspannen. Niks zo goed voor je fysieke en mentale welzijn als een boswandeling. De Bosgroepen helpen boseigenaars om hun bos open te stellen of om speelzones in te richten.


Samenwerking en beleid
Koepel

De Koepel stroomlijnt het overleg tussen de 8 verschillende Bosgroepen en is de link tussen het beleid en de praktijk. Zij vertegenwoordigt De Bosgroepen ook op sectoroverleg.

Partners

De Bosgroepen werken samen met diverse partners voor verschillende projecten, zoals kennisontwikkeling, kwaliteitshout en zorgbossen.

Provincies

De Bosgroepen worden grotendeels gesubsidieerd door de provincies. Dat is een win-win: het bos blijft in handen van de eigenaars, en de overheid kan via steun aan De Bosgroepen duurzaam bosbeheer realiseren.

Image
      65456465

Heb je geen bos maar blijf je graag op de hoogte van bosnieuws en onze activiteiten? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief van jouw Bosgroep en volg hen op social media.