Onze zorg is om boseigenaars zo goed mogelijk bij te staan bij het beheer van hun bos. Heb je vragen over het beheer van je bos, administratie of subsidies? Wil je een cursus volgen of vrijwilliger worden? Neem dan contact op met ons. We zullen je gratis en vrijblijvend advies geven. Jullie wensen staan bij ons centraal!
Team

Jan Seynaeve
coördinator
jan.seynaeve@provincieantwerpen.be
0474 99 99 35

algemeen verantwoordelijke en contactpersoon voor gemeentebesturen

Jan Wauters
adjunct-coördinator
jan.wauters@provincieantwerpen.be
0478 78 20 22

verantwoordelijke beheerwerken

Joran Mertens
adjunct-coördinator
joran.mertens@provincieantwerpen.be
0475 80 73 36

verantwoordelijke boscomplexen

Juul De Witte
projectmedewerker
Juul.dewitte@provincieantwerpen.be
0474 84 21 78

verantwoordelijke natuurbeheerplannen en bebossing

Isis Veldeman
projectmedewerker
isis.veldeman@provincieantwerpen.be 0471 22 14 06

projectmedewerker bebossing

Camille De Herdt
projectmedewerker
camille.deherdt@provincieantwerpen.be 0473 28 76 38

projectmedewerker toegankelijkheid

Onze waarden en doelstellingen 

Elke ingreep die we vandaag in het bos doen, heeft zijn implicaties op heel lange termijn. Bosbeheer kan je dan ook best doen met een duidelijk toekomstbeeld voor ogen. Dit beeld dient dan als kapstok voor de boseigenaars om het bosbeheer van hun eigen bos aan vast te hangen. Hierbij staat de beheervrijheid van de boseigenaar nog steeds centraal. Rekening houdend met de nieuwe maatschappelijke uitdagingen en de ambities van onze boseigenaars ontwikkelde de bosgroep een toekomstbeeld voor 2050 voor het gebied van de Zuiderkempen. Deze gaat als volgt:

“Overheersend loofbossen bestaande voornamelijk uit inheemse standplaatsgeschikte soorten die groepsgewijze en individueel gemengd zijn. Tussen het loofhout komen pleksgewijze dennen voor van meer dan 100 jaar oud als restant van het mijnhout afgewisseld met een beperkt aantal jonge dennenbestanden. Er is heel wat variatie in leeftijd, structuur en soorten. De natuurwaarde van de bossen is hoog. Aan de rand bevinden zich bosranden met hoge landschappelijke en ecologische waarde. Verspreid over de Zuiderkempen komen kwaliteitsbomen voor die volledig vrijgesteld zijn. De boseigenaars en burgers zijn fier over hun bossen en voelen zich betrokken bij het beheer. Kinderen ravotten in het speelbos vlakbij het dorp. Ondanks de grote vraag naar hout liggen er verspreid minstens 2 dode bomen/ha in het bos.”

Om dit toekomstbeeld te realiseren, verfijnt de Bosgroep Zuiderkempen haar dienstverlening voor kleinschalige herbebossing, verzorging van jonge aanplantingen en bosranden. Zo bieden we ondermeer de mogelijkheid aan de boseigenaar om pleksgewijze kleine groepjes bomen (kloempen) aan te planten die leiden tot meer diversiteit en houtkwaliteit in onze bossen.

Hieronder vind je onze kloempenteller waarin de vooruitgang regelmatig geüpdate zal worden. Zoals je kan zien zijn we al goed op weg!

Eind 2020 hadden we al
0
kloempen aangeplant
Er werd reeds
0
meter bosrand aangelegd

Vrijwilligerswerking

Steek je handen uit de mouwen voor de toekomst van de Kempense bossen! 
Bosgroep Zuiderkempen is een vzw die boseigenaars helpt met het beheer van hun bossen. Om al deze taken zo goed mogelijk te doen kan Bosgroep Zuiderkempen rekenen op een team van gemotiveerde vrijwilligers. Zij helpen mee aan onze duurzame bossen door:
• aanduiden van dunningen
• aanplanten van bomen en struiken
• snoeien en vrijstellen van jonge bomen
• opvolgen toegankelijkheid

Wij bieden:
• gratis opleidingen en excursies
• gezellige sfeer en ambiance
• mooie bossen
• vrijwilligersvergoeding

Interesse? Contacteer ons via zuiderkempen@bosgroep.be of via 014 27 96 57

Hoogtepunten