Onze zorg is om boseigenaars zo goed mogelijk bij te staan bij het beheer van hun bos.

Heb je vragen over het beheer van je bos, administratie of subsidies? Wil je een cursus volgen of vrijwilliger worden?

Neem dan contact op met ons. We zullen je gratis en vrijblijvend advies geven.

Jullie wensen staan bij ons centraal!

Team

Jan Seynaeve
coördinator
jan.seynaeve@provincieantwerpen.be
0474 99 99 35

algemeen verantwoordelijke en contactpersoon voor gemeentebesturen

Jan Wauters
adjunct-coördinator
jan.wauters@provincieantwerpen.be
0478 78 20 22

verantwoordelijke beheerwerken

Joran Mertens
adjunct-coördinator
joran.mertens@provincieantwerpen.be
0475 80 73 36

verantwoordelijke boscomplexen

Seppe De Peuter
projectmedewerker
Seppe.depeuter@provincieantwerpen.be
0474 84 21 78

Isis Veldeman
projectmedewerker
isis.veldeman@provincieantwerpen.be 0471 22 14 06

projectmedewerker bebossing

Onze waarden en doelstellingen 

Elke ingreep die we vandaag in het bos doen, heeft implicaties op lange termijn. Bosbeheer kan je dan ook best doen met een duidelijk toekomstbeeld voor ogen. Dit dient als kapstok voor de boseigenaars om het bosbeheer aan vast te hangen. Hierbij staat de beheervrijheid van de boseigenaar centraal. Rekening houdend met de nieuwe maatschappelijke uitdagingen en de ambities van onze boseigenaars ontwikkelde de Bosgroep een toekomstbeeld voor 2050 voor de Zuiderkempen.

“Overheersend loofbossen bestaande voornamelijk uit inheemse standplaatsgeschikte soorten die groepsgewijs en individueel gemengd zijn. Tussen het loofhout komen pleksgewijze dennen voor van meer dan 100 jaar oud als restant van het mijnhout, afgewisseld met een beperkt aantal jonge dennenbestanden. Er is heel wat variatie in leeftijd, structuur en soorten. De natuurwaarde van de bossen is hoog. Aan de rand bevinden zich bosranden met hoge landschappelijke en ecologische waarde. Verspreid over de Zuiderkempen komen kwaliteitsbomen voor die volledig vrijgesteld zijn. De boseigenaars en burgers zijn fier op hun bossen en voelen zich betrokken bij het beheer. Kinderen ravotten in het speelbos. Ondanks de grote vraag naar hout liggen er verspreid minstens 2 dode bomen per hectare in het bos.”

Om dit toekomstbeeld te realiseren, verfijnt Bosgroep Zuiderkempen haar dienstverlening voor kleinschalige herbebossing, verzorging van jonge aanplantingen en bosranden. Zo bieden we onder meer de mogelijkheid om pleksgewijze kleine groepjes bomen (kloempen) aan te planten die leiden tot meer diversiteit en houtkwaliteit in onze bossen.


Eind 2020 hadden we al
0
kloempen aangeplant

Er werd reeds
0
meter bosrand aangelegd

Vrijwilligerswerking

Bosgroep Zuiderkempen helpt boseigenaars met het beheer van hun bos. Een team gemotiveerde vrijwilligers steekt de handen uit de mouwen voor de toekomst van de Kempense bossen door:

• aanduiden van dunningen
• aanplanten van bomen en struiken
• snoeien en vrijstellen van jonge bomen
• opvolgen toegankelijkheid

Ook vrijwilliger worden? Wij bieden:
• gratis opleidingen en excursies
• gezellige sfeer en ambiance
• mooie bossen
• vrijwilligersvergoeding

Interesse? Contacteer ons via zuiderkempen@bosgroep.be of via 014 27 96 57.


Steun ons

Heel wat van onze diensten, infobladen en activiteiten zijn gratis. Wij zetten ons elke dag in om onze bossen duurzaam te beheren. Wil jij onze werking steunen met een gift? Dat kan! De 'Vrienden van de Bosgroepen' richtten een fonds op dat wordt beheerd door de Koning Boudewijnstichting. Giften vanaf 40€ zijn fiscaal aftrekbaar. Bedankt om samen met ons te zorgen voor meer en duurzaam beheerde bossen.

De privacyverklaring van Bosgroep Zuiderkempen vind je hier.