Samen met 15.000 boseigenaars zorgen De Bosgroepen ervoor dat het Vlaamse bos goed wordt beheerd opdat ook de volgende generaties er van kunnen genieten. De tien Bosgroepen werken samen via de Koepel.
Wat doet de Koepel?

De Koepel ondersteunt de werking van De Bosgroepen via een overlegplatform voor de 8 Bosgroepen. Concreet zet de Koepel zich in voor:
– het behartigen van de belangen van De Bosgroepen en pleiten voor voldoende werkingsmiddelen 
– het vertalen van praktijkervaring van De Bosgroepen in constructieve voorstellen ter verbetering van het huidig bos- en natuurbeleid en De Bosgroepen updaten over beleidsnieuws
– de uitwisseling van kennis tussen De Bosgroepen
– het uitbouwen van een netwerk met overheden en partnerorganisaties
– de participatie in het Aanspreekpunt Privaat Beheer Natuur en Bos en het Bosforum
– de participatie in de Bosalliantie van de Vlaamse Overheid (www.bosteller.be), met als doel voor meer bos te zorgen in Vlaanderen
– de deelname aan en ondersteuning van initiatieven van De Bosgroepen (plantacties, activiteiten, vergaderingen, etc)
– inzetten op samenwerkingen met bedrijven en andere organisaties om bosuitbreiding en herbebossing bij de leden van De Bosgroepen te faciliteren

De Koepel heeft een vzw-structuur met als hoogste bestuursorgaan de Algemene Vergadering waarin een vertegenwoordiger zetelt van elke Bosgroep. Zij verkiezen driejaarlijks een bestuursorgaan die als volgt is samengesteld: 2 boseigenaars of bosgroeppersoneelsleden per provincie.

Team

Dries Moerloose
projectmedewerker Koepel Vlaamse Bosgroepen
dries.moerloose@oost-vlaanderen.be

Sylvie Focke
administratief medewerker
koepel@bosgroepen.be

Kobe Vermeersch Koepel Bosgroepen

Kobe Vermeersch
projectmedewerker Koepel Vlaamse Bosgroepen
kobe.vermeersch@oost-vlaanderen.be