Al meer dan 14.000 boseigenaars sloten zich aan bij één van de 10 Vlaamse Bosgroepen. Samen zorgen zij er mee voor dat het Vlaamse bos goed wordt beheerd zodat ook de volgende generaties er in al zijn pracht kunnen van genieten. De 10 Vlaamse Bosgroepen werken samen via de Koepel van Vlaamse Bosgroepen.

Wat doet de Koepel?

Eén van de hoofdtaken van de Koepel is de werking van De Bosgroepen ondersteunen door een overkoepelend overlegplatform te bieden voor samenwerking tussen de 10 Bosgroepen. Concreet zet de Koepel zich onder meer in voor:
– het behartigen van de belangen van De Bosgroepen
– het bepleiten van voldoende werkingsmiddelen voor De Bosgroepen
– informatiedoorstroming naar De Bosgroepen zoals bij wijzigend (bos)beleid
– het vertalen van terreinervaringen van De Bosgroepen in constructieve voorstellen ter verbetering van het huidig bos- en natuurbeleid
– het verhogen van de naambekendheid van De Bosgroepen
– uitwisseling van kennis tussen De Bosgroepen
– prospectie naar mogelijk schaalvoordeel door samenwerking tussen De Bosgroepen
– het uitbouwen van een netwerk met overheden en partnerorganisaties
– participatie in het Aanspreekpunt Privaat Beheer Natuur en Bos
- participatie in het Bosforum

De Koepel heeft een vzw-structuur met als hoogste bestuursorgaan de Algemene Vergadering waarin een vertegenwoordiger zetelt van elke Bosgroep. Zij verkiezen driejaarlijks een Raad van Bestuur die als volgt is samengesteld: 1 boseigenaar per provincie en 2 coördinatoren.

Team


Dries Moerloose
projectmedewerker Koepel Vlaamse Bosgroepen
dries.moerloose@oost-vlaanderen.be

Sylvie Focke
administratief medewerker
koepel@bosgroepen.be