Image
Image
Onze werking steunen met een gift? Dat kan! 

Enkele sympathisanten richtten het fonds Vrienden van De Bosgroepen op dat wordt beheerd door de Koning Boudewijnstichting.

Heel wat van onze diensten, infobladen en activiteiten zijn gratis. Wij zetten ons elke dag in om onze bossen duurzaam te beheren. Met jouw steun kunnen we onze werking verder uitbouwen.

Klik op de Bosgroep van jouw keuze om een gift te doen:
Houtland  IJzer en Leie
Oost-Vlaamse Bosgroepen
Antwerpse Gordel   Kempen Noord   Zuiderkempen   
Vlaams-Brabant

Wil je dat jouw centen integraal gaan naar bosuitbreiding of projecten die bossen meer klimaatweerbaar maken, kies dan voor een schenking aan:

Giften vanaf € 40,- geven aanleiding tot een belastingvermindering van 45% op het werkelijk gestorte bedrag.

Goed doel in jouw testament

In je testament kan je een nalatenschap aan Vrienden van De Bosgroepen, BOOST of Een Hart voor Bos opnemen. In Vlaanderen bedraagt de erfbelasting voor goede doelen sinds kort 0%. Je geld wordt dus voor de volle 100% gebruikt voor het goede doel dat je na aan het hart ligt.


Bedankt voor jouw steun! Samen zorgen we voor meer én goed beheerde bossen.