Wanneer we spreken over bos, dan zitten we in onze regio zeker met een uitdaging. De weinige bossen liggen erg verspreid in ons werkingsgebied. Dat we ons in een bosarme regio bevinden, ontmoedigt ons niet. We streven met veel toewijding naar kwalitatieve bossen met veel diversiteit, aandacht voor de juiste soorten en een duurzaam bosbeheer. We durven zelfs dromen van meer bos. Daarom zetten we ons ook actief in om particulieren te begeleiden bij het aanplanten of uitbreiden van hun bos!

De afgelopen jaren mochten we tevreden terugblikken op wat Bosgroep IJzer & Leie verwezenlijkte. Enkel maar cijfers in stijgende lijn. Ons team, aantal leden, hectare bos en activiteiten blijven groeien!

Wij hebben
0
leden die boseigenaar zijn
zij hebben samen
0
hectare bos
Team
Image
Image
Image

Clint Callens
coördinator
clint.callens@west-vlaanderen.be
057 230 846 - 0499 56 59 70

Frederik Lembreght
projectmedewerker Bosuitbreiding
frederik.lembreght@west-vlaanderen.be
0491 87 69 08

Tony Vanneste
administratie & communicatie
tony.vanneste@west-vlaanderen.be
057 230 854 - 0470 46 28

Rilke Terryn
projectmedewerker Zorgbossen
rilke.terryn@west-vlaanderen.be
0491 36 72 75

Hanne Vanderstede
projectmedewerker Bosuitbreiding hanne.vanderstede@west-vlaanderen.be
0491 59 08 20

Woord van de voorzitter

Op 1 oktober 2007 werd op initiatief van Provincie West-Vlaanderen en ANB het laatste, nog ontbrekende puzzelstukje binnen het verhaal van de Bosgroepen in Vlaanderen neergelegd. Met de opstart van het pilootproject Bosgroep IJzer en Leie is heel het grondgebied van West-Vlaanderen en in één beweging ook heel Vlaanderen afgedekt. Op 9 juni 2009 werd onze Bosgroep erkend voor drie jaar en vanaf 2013 kreeg onze Bosgroep zijn definitieve erkenning voor 6 jaar.
Tot Bosgroep IJzer en Leie behoren 44 West-Vlaamse gemeenten. Slechts 1,5% van deze oppervlakte is bedekt met bos. Dit cijfer ligt ver onder het Vlaamse gemiddelde van 10,8% bos, reden te meer om het nog bestaande bos te beschermen en waar mogelijk uit te breiden!

Via de werking van De Bosgroepen in West-Vlaanderen wil het provinciebestuur meewerken aan natuurvriendelijke privé-bossen, waarvan de eigenaar zelf een actieve, deskundige en gemotiveerde beheerder wordt. Indien je boseigenaar bent of interesse hebt om mee te werken aan projecten in de bossfeer, aarzel dan niet om contact op te nemen met de Bosgroep!


  • Aanleg van nieuw bos in Lo-Reninge

  • Paddenstoelwandeling die jaarlijks doorgaat op het domein van de Voorzitter, nl het Kasteel van Hemsrode in Anzegem

  • Een geleide wandeling in het anders afgesloten bos van de abdij in West-Vleteren (gekend van hun trappisten)

Blijf op de hoogte

Volg ons op social media. Wie lid is, ontvangt ons tijdschrift vier keer per jaar. Het boomblad staat boordevol informatie over bosbeheer, onze werking en activiteiten. Wil je graag abonnee worden, contacteer ons dan.

Steun ons

Heel wat van onze diensten, infobladen en activiteiten zijn gratis. Wij zetten ons elke dag in om onze bossen duurzaam te beheren. Wil jij onze werking steunen met een gift? Dat kan! De 'Vrienden van de Bosgroepen' richtten een fonds op dat wordt beheerd door de Koning Boudewijnstichting. Giften vanaf 40€ zijn fiscaal aftrekbaar. 
Bedankt om samen met ons te zorgen voor meer en duurzaam beheerde bossen.