Het gebied 'Ijzer & Leie' was de laatste regio in Vlaanderen om vertegenwoordigd te worden door een Bosgroep. De VZW ging in 2007 als pilootproject van start, na goedkeuring werd Bosgroep Ijzer & Leie definitief erkend. Wanneer we spreken over bos, dan zitten we in onze regio zeker met een uitdaging. We hebben zeer weinig bos en daarmee dan ook een relatief groot werkingsgebied.

Het feit dat we ons in een bosarme regio bevinden laat ons zeker niet ontmoedigen om ons minder in te zetten. We streven met veel toewijding naar kwalitatieve bossen met veel diversiteit, aandacht voor de juiste soorten en een duurzaam bosbeheer. We durven zelfs dromen van meer bos. Daarom zetten we ons ook actief in om enthousiaste (toekomstige) boseigenaars te begeleiden in het aanplanten of uitbreiden van hun bos!

In de afgelopen jaren mochten we telkens tevreden terugblikken op wat Bosgroep Ijzer & Leie verwezenlijkte. Enkel maar cijfers in stijgende lijn. Ons team, leden aantal, hectares bos en aantal activiteiten groeide!

Wij hebben
0
leden die boseigenaar zijn
zij hebben samen
0
hectare bos

Team

Image

Coördinator:
Clint Callens

clint.callens@west-vlaanderen.be

057/ 230 846
of 0499/ 565 970

Medewerker administratie & communicatie:
Bo Desmadryl

bo.desmadryl@west-vlaanderen.be

057/ 230 854

Projectmedewerker Bosuitbreiding:
Frederik Lembreght

frederik.lembreght@west-vlaanderen.be

0491/ 876 908

Werkingsgebied

Woord van de voorzitter

Bosgroep Ijzer en Leie: 11de en laatste bosgroep in Vlaanderen
Op 1 oktober 2007 werd op initiatief van de Provincie West-Vlaanderen en het ANB het laatste, nog ontbrekende puzzelstukje binnen het verhaal van de Bosgroepen in Vlaanderen neergelegd. Met de opstart van het pilootproject Bosgroep IJzer en Leie, de 11e en laatste bosgroep in Vlaanderen, is heel het grondgebied van West-Vlaanderen en in één beweging ook heel Vlaanderen afgedekt. Op 9 juni 2009 werd onze Bosgroep erkend voor drie jaar en vanaf 2013 kreeg onze Bosgroep zijn definitieve erkenning voor 6 jaar.
Tot de Bosgroep IJzer en Leie behoren 44 West-Vlaamse gemeenten. Slechts 1,5% van deze oppervlakte is bedekt met bos. Dit cijfer ligt ver onder het Vlaamse gemiddelde van 10,8% bos: een reden te meer om het nog bestaande bos te beschermen en waar mogelijk uit te breiden!
Via de werking van de bosgroepen in West-Vlaanderen, wil het provinciebestuur meewerken aan natuurvriendelijke privé-bossen, waarvan de eigenaar zelf een actieve, deskundige en gemotiveerde beheerder wordt. Indien u boseigenaar bent of interesse heeft om mee te werken aan projecten in de bossfeer, aarzel dan niet om contact op te nemen met de Bosgroep! De coördinator helpt u graag verder met uw vragen en opmerkingen.

Hoogtepunten

  • Aanleg van nieuw bos in Lo-Reninge

  • Paddenstoelwandeling die jaarlijks doorgaat op het domein van de Voorzitter, nl het Kasteel van Hemsrode in Anzegem

  • Een geleide wandeling in het anders afgesloten bos van de abdij in West-Vleteren (gekend van hun trappisten)