Samen met 2707 leden beheert Bosgroep Oost-Vlaanderen 8000 hectare bos. Naast de zorg voor bestaande bossen focussen we ook op de zorg voor nieuw bos, samen met particulieren, gemeenten en bedrijven. Maar we doen nog zoveel meer.


Wij geven advies over bosbeheer, helpen met subsidie-aanvragen, stellen natuurbeheerplannen op en organiseren opleidingen en excursies. Bosgroepleden ontvangen vier keer per jaar de bosbode, een tijdschrift boordevol informatie over bosbeheer, onze werking en activiteiten.

Met BOOST moedigen we particulieren aan om hun bosdroom waar te maken via een toelage. Je kan BOOST steunen met een gift (fiscaal aftrekbaar). Elke euro gaat integraal naar de aanplant van klimaatrobuust bos in Oost-Vlaanderen.

Steden en gemeenten kunnen met al hun vragen rond bosuitbreiding terecht bij het bosloket. Van pril idee tot spade in de grond: wij begeleiden het proces met plezier!


Image

Sinds januari 2024 is de werking van de 3 Bosgroepen ondergebracht in één nieuwe vzw: Bosgroep Oost-Vlaanderen. De 3 regio's blijven bestaan: Noord, Midden en Vlaamse Ardennen tot Dender. Lees meer over wat deze eenmaking betekent voor jou als lid of organisatie.

Regio Noord strekt zich uit van Aalter tot Beveren en omvat het Meetjesland en het Waasland. De droge gronden van de zandrug die van oost naar west loopt, zijn weinig geschikt voor landbouw en werden in de loop van de 19e eeuw voornamelijk met naaldhout bebost. Aan de rand van deze zandrug komen ook enkele oudere loofhoutbossen voor, zoals het Drongengoedbos en de Bellebargiebossen. In het Waasland bevindt zich de vallei van de Moervaart en de Durme. Daar tref je hoofdzakelijk populierenbossen aan met hier en daar ook inheemse loofbossen eigen aan valleibodems.

Regio Midden strekt zich uit langs de Schelde- en Dendervallei. De populier voelt zich thuis in valleien en was hier de hoofdsoort tot de komst van grootschalige natuurinrichtingsprojecten zoals het Sigmaplan. In het zuiden komen enkele boscomplexen voor die door eeuwenlange bebossing zeer hoge natuurwaarden herbergen: de Makegemse bossen, het Cottembos, Kravaalbos en Buggenhoutbos zijn zeer gemengde bossen in de overgangszone tussen zandstreek en leemstreek. De vele snippers bos die verspreid liggen in het landschap leveren toch een belangrijke bijdrage aan de biodiversiteit. 

Regio Vlaamse Ardennen tot Dender omvat de heuvelachtige Vlaamse Ardennen en de bovenloop van de Dender. Mede onder impuls van de lokale houtverwerkende industrie werden de voorbije eeuw veel laaggelegen weilanden beplant met populieren. De toppen van de getuigenheuvels van de Vlaamse Ardennen werden na WO I voornamelijk beplant met beuken. Veel bosjes in de regio zijn gelegen in natte depressies langs beken, in bronzones of op zeer steile hellingen. Deze gronden werden nooit ontgonnen voor landbouwdoeleinden waardoor je er ecologisch zeer waardevolle bossen vindt. Geen wonder dat bijna 40% van de bossen in deze regio Europese bescherming geniet.

Team

Image

Sylvie Mussche
regiocoördinator Noord
sylvie.mussche@oost-vlaanderen.be

Image

Margje Derde
regiocoördinator Midden
margje.derde@oost-vlaanderen.be

Image

Hans Scheirlinck
regiocoördinator Vlaamse Ardennen tot Dender
hans.scheirlinck@bosgroep.be


Image

Simon Brandt
medewerker bosbeheer
simon.brandt@oost-vlaanderen.be


Image

Lotte Van Nevel
medewerker bosbeheer & project BOOST
lotte.van.nevel@oost-vlaanderen.be

Image

Jonathan Clerckx
medewerker bosbeheer
jonathan.clerckx@oost-vlaanderen.be

Image

Bram Coupé
medewerker bosbeheer
bram.coupe@bosgroep.be

Image

Cedric De Noyette
medewerker bosbeheer
cedric.de.noyette@bosgroep.be

Image

Daan Temmerman
project bosloket
daan.temmerman@oost-vlaanderen.be

Image

Margot Lenssens
project bosuitbreiding
margot.lenssens@oost-vlaanderen.be

Image

Jurre Baguet
project Klimaatrobuuste bossen Waasland
jurre.baguet@oost-vlaanderen.be


Image

Sofie Van Brussel
project Rodeland
sofie.van.brussel@oost-vlaanderen.be

Image

Karen Dequidt
administratief medewerker
bosgroep@oost-vlaanderen.be

Image

Sylvie Focke
administratief medewerker
bosgroep@oost-vlaanderen.be

Image

Marijke De Roose
administratief medewerker
bosgroep@oost-vlaanderen.be


Image

Lene Van Langenhove
communicatie
lene.van.langenhove@oost-vlaanderen.be

Blijf op de hoogte

Doe een gift en zorg mee voor gezonde bossen

Heel wat van onze diensten, infobladen en activiteiten zijn gratis. Wij zetten ons elke dag in om onze bossen duurzaam te beheren. Wil jij onze werking steunen met een gift? Dat kan! De 'Vrienden van de Bosgroepen' richtten een fonds op dat wordt beheerd door de Koning Boudewijnstichting. Giften vanaf 40€ zijn fiscaal aftrekbaar. 
Bedankt om samen met ons te zorgen voor meer en duurzaam beheerde bossen.


Met de steun van

Image