BOS COMPENSEREN: MEER MOGELIJKHEDEN DAN JE DENKT

‘Boscompensatie blijkt in de praktijk al te vaak dode letter’ schreven o.a. Knack & De Standaard nadat Vlaams Parlementslid Elizabeth Meuleman (Groen) de cijfers voor boscompensatie bekend maakte. Als de overheid zelf gronden moet verwerven voor de nodige compensaties, blijkt dit vaak traag te gaan en duur uit te vallen. Vergunde ontbossingen dreigen zo moeilijk of onvoldoende gecompenseerd te worden. Particuliere eigenaars daarentegen kunnen veelal sneller en in verhouding met de ontboste oppervlakte voor boscompensatie zorgen. Het grote netwerk van 13 000 boseigenaars die de bosgroepen tellen, biedt hierbij een belangrijke troef. Veel leden van de Vlaamse Bosgroepen zijn alvast bereid om snel en veel te planten.

Nog veel meer werk ligt er op de plank voor het realiseren van de lang beloofde 10 000 ha extra bosuitbreiding. Vooral hier willen de Vlaamse Bosgroepen mee aan de kar trekken. Nieuwe initiatieven zijn dringend nodig om de vele doelstellingen voor bossen waar te maken.

Meer info in bijgevoegd persbericht: Persbericht Boscompensatie.