Bosgroep Limburg

Bosgroep Limburg is een vzw die wordt bestuurd door een Raad van Bestuur en een Algemene Vergadering.
• De Raad van Bestuur komt vier keer per jaar samen en stuurt de coördinatoren en medewerkers aan.
• De Algemene Vergadering vindt één keer per jaar plaats. Sinds 2008 wordt de algemene vergadering gekoppeld aan de contactdag voor alle leden.

Coöperatieve van de Limburgse Bosgroepen
De commerciële activiteiten van Bosgroep Limburg, zoals de houtverkoop, het uitvoeren van onrendabele boswerkzaamheden en vorming zijn gebundeld in de Coöperatieve van de Limburgse Bosgroepen cvba (CoLimBo). Deze CoLimBo werd op 14 juni 2007 opgericht.

De Algemene Vergadering bestaat uit de één Bosgroep-vzw en vijf natuurlijke personen, (één uit elke vroegere Bosgroep vzw). De Raad van Bestuur bestaat uit zes aandeelhouders en één zaakvoerder (= Bosgroep Limburg vzw).

Met de steun van het PDPO-project “Uitbouw ondersteunende dienstverlening voor de Limburgse Bosgroepen” (looptijd 2008-09-01 – 2011-08-31) werd deze gezamenlijke organisatie van de commerciële activiteiten voor en door de Limburgse Bosgroepen een feit. Voor deze organisatie heeft Bosgroep Limburg de ondersteuning van twee extra mensen: de administratief medewerker en de coördinator houtverkoop.

Team
Het team van Bosgroep Limburg bestaat uit 17 personen.
Vijf (adjunct-)coördinatoren en zes administratieve medewerkers verzorgen de bosgroepspecifieke werking. Twee administratieve coördinatoren staat in voor de overkoepelende activiteiten en administratie. Een medewerker staat in voor de financiële handelingen en de administratieve ondersteuning van de overkoepelende activiteiten. Tenslotte beschikt de Bosgroep over een coördinator die instaat voor de organisatie en opvolging van de houtverkopen en een medewerker communicatie.

 
Image

Werkingsgebied
Bosgroep Limburg werkt gebied dekkend in heel Limburg. Van de 52.000 hectare bos in Limburg, is ongeveer 62 % (31.000 ha) in handen van particuliere eigenaren. De meeste eigendommen zijn sterk versnipperd.

Limburg bestaat uit een aantal verschillende soorten boslandschappen. In de Limburgse Kempen vind je voornamelijk naaldbossen op armere zandbodems, een erfenis uit het mijnverleden toen er veel vraag was naar stuthout. Met naaldhout beboste landduinen en de beekvalleien met broekbossen zijn plaatselijk ook kenmerkend.

In het noordoosten ligt het grenspark Kempen-Broek. Door de samenvloeiing van een aantal beken ontstond daar een nat en moerasachtig gebied met een aantal hoger gelegen, droge zandruggen. De vruchtbaardere Maasvallei vormt grotendeels de oostelijke grens. Meer in het westen, ligt de overgang naar het Hageland en de Antwerpse Kempen.

Iets zuidelijker ligt de overgang tussen de zandige Kempen en het rijkere Haspengouw. Die overgang is ook in de bostypes zichtbaar. De meeste gemeenten in Haspengouw zijn eerder bosarm. De schaarse bossen situeren zich vooral in de valleien. Vaak zijn dat (voormalige) beemden. Dankzij de rijke bodems zijn de bossen economisch én ecologisch toch erg interessant.
De prominente aanwezigheid van de canadapopulier leidt tot extra aandacht voor deze boom binnen de Bosgroepwerking.
Deze elementen samen vormen een afwisselend landschap met duizenden hectaren bos, heide, beekvalleien, moerassen en landbouwlandschappen.

Bosconsulenten
Bosgroep Limburg doet beroep op een groep van een 40-tal vrijwilligers (= bosconsulenten).
Zij staan de coördinatoren bij met de opvolging van boswerkzaamheden. Zij volgen werken op in het kader van beheerplannen, houtverkopen, brandhoutverkopen, arbeidersploegen, beplantingen, … Andere taken zijn in de toekomst mogelijk. De bosconsulenten ontvangen een vrijwilligersvergoeding en de aansturing gebeurt steeds door de coördinator, de adjunct-coördinator of de administratieve coördinator.

Algemene coördinatie
Ir. An Pierson
tel. 011 23 83 24
gsm 0473 88 53 95
e-mail an.pierson@limburg.be

Regio Oost
Coördinator ir. Patrick Meesters
tel. 011 23 83 23
gsm 0475 46 04 42
e-mail patrick.meesters@limburg.be

Adjunct-coördinator Pieter Flamend
tel. 011 23 83 29
gsm 0476 93 11 50
e-mail pieter.flamend@limburg.be

Adjunct-coördinator Els Kimpe
tel. 011 23 73 85
gsm 0476 93 11 50
e-mail els.kimpe@limburg.be

Secretariaat:
Ine Houbrechts
tel. 011 23 83 15
e-mail ine.houbrechts@limburg.be

Inge Bosch
tel. 011 23 71 20
e-mail inge.bosch@limburg.be

Regio West
Coördinator ir. Lore Bellings
tel. 011 23 83 19
gsm 0471 23 82 14
e-mail lore.bellings@limburg.be

Adjunct-coördinator Pieter Flamend
tel. 011 23 83 29
gsm 0476 93 11 50
e-mail pieter.flamend@limburg.be

Adjunct-coördinator Els Kimpe
tel. 011 23 73 85
gsm 0476 93 11 50
e-mail els.kimpe@limburg.be

Secretariaat:
Evi Ghijsens
tel. 011 23 73 28
e-mail evi.ghijsens@limburg.be 


Regio Zuid
Coördinator ir. Karolien Van Diest
tel. 011 23 83 25
gsm 0473 88 53 94
e-mail karolien.vandiest@limburg.be

Secretariaat:
Patricia Rouffa
tel. 011 23 83 30
e-mail patricia.rouffa@limburg.be

Clara Caradonio
tel. 011 23 83 12
e-mail domenicaclara.caradonio@limburg.be

Houtverkoop:
Coördinator ing. Frederik Bollen
 
tel. 011 23 83 71
gsm 0479 19 10 08
e-mail frederik.bollen@limburg.be

Administratief coördinator:
Ilse Vanhoudt
tel. 011 23 74 26
gsm 0479 54 30 72
e-mail ilse.vanhoudt@​limburg.​be

Sally Dewallef 
tel. 011 23 83 14
gsm 0474 82 49 37
e-mail sally.dewallef@limburg.be

Boekhouding, cursussen, excursies:
Vera Reymen
tel. 011 23 83 61
gsm 0475 29 37 30
e-mail vera.reymen@limburg.be

Communicatieverantwoordelijke:
Pascal Vanhees
tel. 011 23 83 74
gsm 0478 55 16 14
e-mail pascal.vanhees@limburg.be

facebook: www.facebook.com/BosgroepLimburg

twitter: @bosgroeplimburg