Bosgroep Limburg

Bosgroep Limburg werkt gebiedsdekkend in Limburg. Meer dan 2.940 boseigenaren zijn lid van deze vzw. Samen beheren we 8.710 hectare bos. Wist je dat 32.000 hectare bos in deze groene provincie in handen is van particuliere eigenaars? Als je weet dat de doorsnee boseigenaar ongeveer 1 hectare bos beheert, dan hebben we er nog heel wat werk voor de boeg.

Naast erg versnipperd, zijn onze bossen ook erg divers want Limburg bestaat uit verschillende, boeiende boslandschappen. In de Limburgse Kempen vind je voornamelijk naaldbossen op de armere zandbodems, een erfenis uit het mijnverleden toen er veel vraag was naar stuthout. Beboste landduinen en de beekvalleien met typische broekbossen zijn plaatselijk kenmerkend.

In het noordoosten ligt het grenspark Kempen-Broek. Door de samenvloeiing van een aantal beken ontstond daar een nat en moerasachtig gebied met een aantal hoger gelegen droge zandruggen.
De vruchtbaardere Maasvallei vormt grotendeels de oostelijke grens. Meer in het westen, ligt de overgang naar het Hageland en de Antwerpse Kempen.

Iets zuidelijker ligt de overgang tussen de zandige Kempen en het rijkere Haspengouw. Die overgang is ook in de bostypes zichtbaar. De meeste gemeenten in Haspengouw zijn eerder bosarm.
De schaarse bossen situeren zich vooral in de valleien. Dankzij de rijke bodems zijn de bossen economisch én ecologisch erg interessant. De prominente aanwezigheid van de canadapopulier leidt tot extra aandacht voor deze boom binnen de Bosgroepwerking.

Coöperatieve van de Limburgse Bosgroepen

De commerciële activiteiten van Bosgroep Limburg, zoals de houtverkoop, het uitvoeren van onrendabele boswerkzaamheden en vorming zijn gebundeld in de Coöperatieve van de Limburgse Bosgroepen cvba (CoLimBo). Deze CoLimBo werd op 14 juni 2007 opgericht.

Omwille van het groot belang van goed beheerde bossen in het groene Limburg, ondersteunt Provincie Limburg Bosgroep Limburg.

Team

De (adjunct-) coördinatoren en administratieve medewerkers zijn het eerste aanspreekpunt voor eigenaren. Zij verzorgen de Bosgroepspecifieke werking. Onze twee administratief coördinatoren staan in voor de administratie en verslaggeving van overkoepelende activiteiten. Een boekhoudster staat in voor de financiële handelingen en de administratieve ondersteuning van de overkoepelende activiteiten. De organisatie en opvolging van de houtverkopen wordt in goede banen geleid door onze coördinator houtverkoop. Onze communicatiemedewerker biedt ondersteuning bij alle externe communicatie.

Algemene coördinator
Administratieve coördinatoren
Image
 
Image
Image

Ir. An Pierson
011 23 83 24
0473 88 53 95
an.pierson@limburg.be

 

Ilse Vanhoudt 
011 23 74 26
0479 54 30 72
ilse.vanhoudt@​limburg.​be

Sally Dewallef 
011 23 83 14
0474 82 49 37
sally.dewallef@limburg.be

Regio Oost

Image
Image
Image
Image

Coördinator
ir. Patrick Meesters

011 23 83 23
0475 46 04 42
patrick.meesters@limburg.be

Adjunct-coördinator
Pieter Flamend
011 23 83 29
0476 93 11 50
pieter.flamend@limburg.be

Adjunct-coördinator
Els Kimpe

011 23 73 85
0476 93 11 50
els.kimpe@limburg.be

Secretariaat
Ine Houbrechts
011 23 83 15
ine.houbrechts@limburg.be

Image

Secretariaat
Inge Bosch
011 23 71 20
inge.bosch@limburg.be

 

Regio West

Image
Image
Image
Image

Coördinator ir.
Lore Bellings

011 23 83 19
0471 23 82 14
lore.bellings@limburg.be

Adjunct-coördinator
Pieter Flamend
011 23 83 29
0476 93 11 50
pieter.flamend@limburg.be

Adjunct-coördinator
Els Kimpe

011 23 73 85
0476 93 11 50
els.kimpe@limburg.be

Secretariaat
Evi Ghijsens
011 23 73 28
evi.ghijsens@limburg.be 

Regio Zuid

Image
Image
Image

Coördinator ir.
Karolien Van Diest

011 23 83 25
0473 88 53 94
karolien.vandiest@limburg.be

Secretariaat
Clara Caradonio
011 23 83 12
domenicaclara.caradonio@limburg.be

Secretariaat
Patricia Rouffa
011 23 83 30
patricia.rouffa@limburg.be

Houtverkoop
Communicatie

Boekhouding, cursussen & excursies

Image
Image
Image

Coördinator
ing. Frederik Bollen
  
011 23 83 71
0479 19 10 08
frederik.bollen@limburg.be

Pascal Vanhees
011 23 83 74
0478 55 16 14
pascal.vanhees@limburg.be

Vera Reymen
011 23 83 61
0475 29 37 30
vera.reymen@limburg.be

Algemene coördinator
Image

Ir. An Pierson
011 23 83 24
0473 88 53 95
an.pierson@limburg.be

 
 
Administratieve coördinatoren
Image

Ilse Vanhoudt 
011 23 74 26
0479 54 30 72
ilse.vanhoudt@​limburg.​be

Image

Sally Dewallef 
011 23 83 14
0474 82 49 37
sally.dewallef@limburg.be

Regio Oost

Image

Coördinator
ir. Patrick Meesters

011 23 83 23
0475 46 04 42
patrick.meesters@limburg.be

Image

Adjunct-coördinator
Pieter Flamend
011 23 83 29
0476 93 11 50
pieter.flamend@limburg.be

Image

Adjunct-coördinator
Els Kimpe

011 23 73 85
0476 93 11 50
els.kimpe@limburg.be

Image

Secretariaat
Ine Houbrechts
011 23 83 15
ine.houbrechts@limburg.be

Image

Secretariaat
Inge Bosch
011 23 71 20
inge.bosch@limburg.be

 

Regio West

Image

Coördinator ir.
Lore Bellings

011 23 83 19
0471 23 82 14
lore.bellings@limburg.be

Image

Adjunct-coördinator
Pieter Flamend
011 23 83 29
0476 93 11 50
pieter.flamend@limburg.be

Image

Adjunct-coördinator
Els Kimpe

011 23 73 85
0476 93 11 50
els.kimpe@limburg.be

Image

Secretariaat
Evi Ghijsens
011 23 73 28
evi.ghijsens@limburg.be 

Regio Zuid

Image

Coördinator ir.
Karolien Van Diest

011 23 83 25
0473 88 53 94
karolien.vandiest@limburg.be

Image

Secretariaat
Clara Caradonio
011 23 83 12
domenicaclara.caradonio@limburg.be

Image

Secretariaat
Patricia Rouffa
011 23 83 30
patricia.rouffa@limburg.be

Houtverkoop
Image

Coördinator
ing. Frederik Bollen
  
011 23 83 71
0479 19 10 08
frederik.bollen@limburg.be

Communicatie
Image

Pascal Vanhees
011 23 83 74
0478 55 16 14
pascal.vanhees@limburg.be

Boekhouding, cursussen & excursies

Image

Vera Reymen
011 23 83 61
0475 29 37 30
vera.reymen@limburg.be