Onrendabele eerste dunning in populier? Niet met oesterzwammen!

In natuurgebied De Langdonken in Herselt, is de Bosgroep Zuiderkempen bezig met een uniek project. Bij de eerste dunning, hebben ze de stammen op meter laten zagen. Deze zijn gebruikt als voedingsbodem voor het telen van oesterzwammen. Op die manier kan je op een alternatieve manier inkomsten genereren.

De Bosgroep Zuiderkempen startte in 2011 met de omvorming van een populierenbestand naar een gemengd loofbos. Na het kappen hebben ze zomereiken geplant, met natuurlijke verjonging van zwarte els, boswilg, ruwe berk, schietwilg en populier. 7 jaar later staan er al mooie kwaliteitsbomen van zwarte els, ruwe berk en populier met daartussen kleine zomereikjes. Dit is ook het moment voor het selecteren en vrijstellen van de QD-bomen.

Door de jonge leeftijd van de bomen is een eerste dunning niet zo rendabel. De verkoop als brandhout zou weinig opleveren door een kleine diameter van deze bomen (gemiddeld 6 à 7 cm, voor populier iets meer). Om toch wat inkomsten te krijgen van deze eerste dunning, zijn de gekapte populieren op meter gezaagd en zijn de stammen gebruikt als voedingsbodem voor het telen van gewone oesterzwammen (Pleurotus ostreatus). Daarnaast zijn als experiment enkele populieren geringd en geënt met pluggen (om te kijken wat het effect is van de pluggen op dood staand hout).

Bij het vrijstellen van de QD-bomen zijn ongeveer 90 stammen populier gebruikt als entbasis voor de oesterzwammen (diameter 10 -30 cm). Deze stamstukken zijn geënt met pluggen van oesterzwammycelium. Deze stammen zijn opgestapeld, afgedekt tegen wind en kunnen nu rusten zodat het mycelium de hele stammen kan doorgroeien. In augustus zullen deze stamstukken rechtgezet worden (ongeveer 10-15 cm in de grond ingegraven). Vanaf september-oktober zullen de eerste vluchten oesterzwammen starten.

Om de onrendabele dunning te financieren zullen deze stamstukken met oesterzwammen verkocht worden op een lokale landbouwbeurs en via de website. Voor meer informatie kan je altijd terecht bij Bosgroep Zuiderkempen op het nummer 014/27 96 49.