Woord van de voorzitter
Beste boseigenaars en bosliefhebbers,
Onze zorg is om jullie zo goed mogelijk bij te staan bij het beheer van het bos. Heb je vragen over het beheer van je bos, de administratie, subsidies of wil je een cursus volgen of vrijwilliger worden, neem dan contact op met de coördinatoren van onze bosgroep. Zie de lijst hieronder voor de verantwoordelijken van de betreffende gemeentes, contactgegevens vind je hier. Ze zullen je gratis en vrijblijvend advies geven. Jullie wensen staan bij ons centraal!

Vriendelijke bosgroet,
Jan Milis

Medewerkers

Coördinator
Jan Seynaeve
jan.seynaeve@provincieantwerpen.be
014 27 96 55
0474 99 99 35

adjunct-coördinator
Pieter-Jan Swinnen
Pieterjan.swinnen@provincieantwerpen.be
014 27 96 55
0478 78 20 22

adjunct-coördinator
Jeroen Truyen
Jeroen.truyen@provincieantwerpen.be
014 27 96 57
0475 80 73 36

adjunct-coördinator
Hans Van Lommel
hans.vanlommel@provincieantwerpen.be
014 27 96 49
0474 85 91 11

 
 

adjunct-coördinator
Chris Meeuws
chris.meeuws@provincieantwerpen.be
0478 45 51 38

administratief medewerkster
Rebecca Himschoot
rebecca.himschoot@provincieantwerpen.be
014 27 96 57

 
 

Werkingsgebied
Balen, Geel, Heist-op-den-Berg, Herentals, Herenthout, Herselt, Hulshout, Laakdal, Meerhout, Mol, Olen, Westerlo

Waarden en doelstellingen Bosgroep Zuiderkempen

Toekomstvisie

Elke ingreep die we vandaag in het bos doen, heeft zijn implicaties op heel lange termijn. Bosbeheer kan je dan ook best doen met een duidelijk toekomstbeeld voor ogen. Dit beeld dient dan als kapstok voor de boseigenaars om het bosbeheer van hun eigen bos aan vast te hangen. Hierbij staat de beheervrijheid van de boseigenaar nog steeds centraal. Rekening houdend met de nieuwe maatschappelijke uitdagingen en de ambities van onze boseigenaars ontwikkelde de bosgroep een toekomstbeeld voor 2052 voor het gebied van de Zuiderkempen. Deze gaat als volgt:

“Overheersend loofbossen bestaande voornamelijk uit inheemse standplaatsgeschikte soorten die groepsgewijze en individueel gemengd zijn. Tussen het loofhout komen pleksgewijze dennen voor van meer dan 100 jaar oud als restant van het mijnhout afgewisseld met een beperkt aantal jonge dennenbestanden. Er is heel wat variatie in leeftijd, structuur en soorten. De natuurwaarde van de bossen is hoog. Aan de rand bevinden zich bosranden met hoge landschappelijke en ecologische waarde. Verspreid over de Zuiderkempen komen kwaliteitsbomen voor die volledig vrijgesteld zijn. De boseigenaars en burgers zijn fier over hun bossen en voelen zich betrokken bij het beheer. Kinderen ravotten in het speelbos vlakbij het dorp. Ondanks de grote vraag naar hout liggen er verspreid minstens 2 dode bomen/ha in het bos.”

Om dit toekomstbeeld te realiseren, verfijnt de Bosgroep Zuiderkempen haar dienstverlening voor kleinschalige herbebossing, verzorging van jonge aanplantingen en bosranden. Zo bieden we ondermeer de mogelijkheid aan de boseigenaar om pleksgewijze kleine groepjes bomen (kloempen) aan te planten die leiden tot meer diversiteit en houtkwaliteit in onze bossen. Het doel is de komende 20 jaar 1000 kloempen aan te planten in de Zuiderkempen.

Hieronder vind je onze kloempenteller waarin de vooruitgang regelmatig geüpdate zal worden. Zoals je kan zien zijn we al goed op weg!

Kloempenteller

In april 2016 hebben we
0
kloempen gepland

Vrijwilligerswerking
Steek je handen uit de mouwen voor de toekomst van de Kempense bossen!

Bosgroep zoekt versterking voor vrijwilligers voor Bosbeheer!

Bosgroep Zuiderkempen is, zoals u intussen weet, een vzw die boseigenaars helpt met het beheer van hun bossen. Om al deze taken zo goed mogelijk te doen kan de Bosgroep Zuiderkempen rekenen op een team van gemotiveerde vrijwilligers. Zij helpen mee aan onze duurzame bossen!
• Aanduiden van dunningen
• Aanplanten van bomen en struiken
• Snoeien en vrijstellen van jonge bomen
• Opvolgen toegankelijkheid
• …

Wat bieden wij?
• Gratis opleidingen en excursies
• Gezellige sfeer en ambiance
• Mooie bossen
• Vrijwilligersvergoeding

Interesse?
Contacteer ons via hans.vanlommel@provincieantwerpen.be of via 014/27.96.49