Bosgroep Limburg werkt gebiedsdekkend in Limburg. Samen met 3000 boseigenaren/leden beheren we 8.710 hectare bos. In onze groene provincie is 32.000 hectare in handen van particuliere eigenaars. Als je weet dat de doorsnee boseigenaar ongeveer 1 hectare bos beheert, dan hebben we nog heel wat werk voor de boeg.

Limburg bestaat uit verschillende, boeiende boslandschappen. In de Limburgse Kempen vind je voornamelijk naaldbossen op de armere zandbodems, een erfenis uit het mijnverleden toen er veel vraag was naar stuthout. Beboste landduinen en de beekvalleien met typische broekbossen zijn kenmerkend.

In het noordoosten ligt het grenspark Kempen-Broek. Door de samenvloeiing van een aantal beken ontstond daar een nat en moerasachtig gebied met een aantal hoger gelegen droge zandruggen. De vruchtbaardere Maasvallei vormt grotendeels de oostelijke grens. Meer in het westen ligt de overgang naar het Hageland en de Antwerpse Kempen.

Iets zuidelijker ligt de overgang tussen de zandige Kempen en het rijkere Haspengouw. Die overgang is ook in de bostypes zichtbaar. De meeste gemeenten in Haspengouw zijn eerder bosarm. De schaarse bossen situeren zich vooral in de valleien. Dankzij de rijke bodems zijn de bossen economisch én ecologisch erg interessant. De prominente aanwezigheid van de canadapopulier leidt tot extra aandacht voor deze boom binnen de Bosgroepwerking.

Coöperatieve 

De commerciële activiteiten van Bosgroep Limburg, zoals de houtverkoop, het uitvoeren van onrendabele boswerkzaamheden en vorming zijn gebundeld in de Coöperatieve van de Limburgse Bosgroepen cvba (CoLimBo). Deze CoLimBo werd op 14 juni 2007 opgericht.

Omwille van het groot belang van goed beheerde bossen in het groene Limburg, ondersteunt Provincie Limburg Bosgroep Limburg.

Team

De (adjunct-) coördinatoren en administratieve medewerkers zijn het eerste aanspreekpunt voor eigenaren. Onze twee administratief coördinatoren staan in voor de administratie en verslaggeving van overkoepelende activiteiten. Een boekhoudster staat in voor de financiële handelingen en de administratieve ondersteuning van de overkoepelende activiteiten. De organisatie en opvolging van de houtverkopen wordt in goede banen geleid door onze coördinator houtverkoop. Onze communicatiemedewerker biedt ondersteuning bij alle externe communicatie.

Image
Image
Image
Image

Ir. An Pierson
algemene coördinator
011 23 83 24
0473 88 53 95
an.pierson@limburg.be

Ilse Vanhoudt 
administratief coördinator
011 23 74 26
0479 54 30 72
ilse.vanhoudt@​limburg.​be

Sally Dewallef 
administratief coördinator
011 23 83 14
0474 82 49 37
sally.dewallef@limburg.be

Pascal Vanhees
communicatie
011 23 83 74
0478 55 16 14
pascal.vanhees@limburg.be

Image
Image
Image

Liam Van Eyck
bosbouwtechnisch medewerker
011 23 83 89
0470 47 37 21
liam.vaneyck@limburg.be

ing. Frederik Bollen
coördinator houtverkoop
011 23 83 71
0479 19 10 08
frederik.bollen@limburg.be

Matty Colla
Boekhouding
011 23 83 63
0475 29 37 30
matty.colla@limburg.be


Regio Oost

Image
Image
Image

ir. Patrick Meesters
coördinator
011 23 83 23
0475 46 04 42
patrick.meesters@limburg.be

Els Kimpe
adjunct-coördinator
011 23 73 85
0470 57 67 15
els.kimpe@limburg.be

Ine Houbrechts
secretariaat
011 23 83 15
ine.houbrechts@limburg.be

Regio West

Image
Image
Image

ir. Lore Bellings
coördinator
011 23 83 19
0471 23 82 14
lore.bellings@limburg.be

Pieter Flamend
adjunct-coördinator
011 23 83 29
0476 93 11 50
pieter.flamend@limburg.be

Evi Ghijsens
secretariaat
011 23 73 28
evi.ghijsens@limburg.be 

Regio Zuid

Image
Image
Image
Image

ir. Karolien Van Diest
coördinator
011 23 83 25
0473 88 53 94
karolien.vandiest@limburg.be

Rob Hillen
adjunct-coördinator
011 23 83 89
0471 85 63 30
rob.hillen@limburg.be

Patricia Rouffa
secretariaat
011 23 83 30
patricia.rouffa@limburg.be

Clara Caradonio
secretariaat
011 23 83 12
domenicaclara.caradonio@limburg.be

Algemene coördinator
Image

Ir. An Pierson
011 23 83 24
0473 88 53 95
an.pierson@limburg.be

Administratieve coördinatoren
Image

Ilse Vanhoudt 
011 23 74 26
0479 54 30 72
ilse.vanhoudt@​limburg.​be

Image

Sally Dewallef 
011 23 83 14
0474 82 49 37
sally.dewallef@limburg.be


Houtverkoop

Image

Coördinator
ing. Frederik Bollen
  
011 23 83 71
0479 19 10 08
frederik.bollen@limburg.be

Communicatie

Image

Pascal Vanhees
011 23 83 74
0478 55 16 14
pascal.vanhees@limburg.be

Bosbouwtechnisch medewerker
Image

Liam Van Eyck
011 23 83 89
0470 47 37 21
liam.vaneyck@limburg.be

Boekhouder

Image

Matty Colla
011 23 83 63
0475 29 37 30
matty.colla@limburg.be

Regio Oost

Image

Coördinator
ir. Patrick Meesters

011 23 83 23
0475 46 04 42
patrick.meesters@limburg.be

Image

Adjunct-coördinator
Els Kimpe

011 23 73 85
0470 57 67 15
els.kimpe@limburg.be

Image

Secretariaat
Ine Houbrechts
011 23 83 15
ine.houbrechts@limburg.be

Regio West

Image

Coördinator ir.
Lore Bellings

011 23 83 19
0471 23 82 14
lore.bellings@limburg.be

Image

Adjunct-coördinator
Pieter Flamend
011 23 83 29
0476 93 11 50
pieter.flamend@limburg.be

Image

Secretariaat
Evi Ghijsens
011 23 73 28
evi.ghijsens@limburg.be 

Regio Zuid

Image

Coördinator ir.
Karolien Van Diest

011 23 83 25
0473 88 53 94
karolien.vandiest@limburg.be

Image

Adjunct-coördinator
Rob Hillen

011 23 83 89
0471 85 63 30
rob.hillen@limburg.be

Image

Secretariaat
Patricia Rouffa
011 23 83 30
patricia.rouffa@limburg.be

Image

Secretariaat
Clara Caradonio
011 23 83 12
domenicaclara.caradonio@limburg.be