Bosgroep Limburg

Bosgroep Limburg is een vzw die wordt bestuurd door een Raad van Bestuur en een Algemene Vergadering.
• De dagelijkse werking gebeurt door een team van vijf (adjunct-)coördinatoren, vijf medewerkers, een administratief coördinator, een coördinator houtverkoop en een boekhoudster.
• De Raad van Bestuur komt vier keer per jaar samen en stuurt de coördinatoren en medewerkers aan.
• De Algemene Vergadering vindt één keer per jaar plaats. Sinds 2008 wordt de algemene vergadering gekoppeld aan de contactdag voor alle leden.

Coöperatieve van de Limburgse Bosgroepen
De commerciële activiteiten van Bosgroep Limburg, zoals de houtverkoop, het uitvoeren van onrendabele boswerkzaamheden en vorming zijn gebundeld in de Coöperatieve van de Limburgse Bosgroepen cvba (CoLimBo). Deze CoLimBo werd op 14 juni 2007 opgericht.

De Algemene Vergadering bestaat uit de één Bosgroep-vzw en vijf natuurlijke personen, (één uit elke vroegere Bosgroep vzw). De Raad van Bestuur bestaat uit zes aandeelhouders en één zaakvoerder (= Bosgroep Limburg vzw).

Met de steun van het PDPO-project “Uitbouw ondersteunende dienstverlening voor de Limburgse Bosgroepen” (looptijd 2008-09-01 – 2011-08-31) werd deze gezamenlijke organisatie van de commerciële activiteiten voor en door de Limburgse Bosgroepen een feit. Voor deze organisatie heeft Bosgroep Limburg de ondersteuning van twee extra mensen: de administratief medewerker en de coördinator houtverkoop.

Team
Het team van Bosgroep Limburg bestaat uit dertien personen.
Vijf (adjunct-)coördinatoren en vijf administratieve medewerkers verzorgen de bosgroepspecifieke werking. Een administratieve coördinator staat in voor de overkoepelende activiteiten en administratie. Een medewerker staat in voor de financiële handelingen en de administratieve ondersteuning van de overkoepelende activiteiten. Tenslotte beschikt de Bosgroep over een coördinator die instaat voor de organisatie en opvolging van de houtverkopen.

Coördinatoren:
Lore Bellings
011 23 83 19
0471 23 82 14
lore.bellings@limburg.be

Frederik Bollen (houtverkoop)
011 23 83 63
0479 19 10 08
frederik.bollen@limburg.be

Sally Dewallef (administratief coördinator)
011 23 83 14
0474 82 49 37
sally.dewallef@limburg.be

Patrick Meesters
011 23 83 23
0475 46 04 48
patrick.meesters@limburg.be

An Pierson
011 23 83 24
0473 88 53 95
an.pierson@limburg.be

Karolien Van Diest
011 23 83 25
0473 8853 94
karolien.vandiest@limburg.be

Pascal Vanhees
011 23 83 74
0478 55 16 14
pascal.vanhees@limburg.be

Secretariaat
Evi Ghijsens
011 23 73 28
evi.ghijsens@limburg.be

Annemie Hannosset
011 23 83 20
annemie.hannosset@limburg.be

Ine Houbrechts
011 23 83 15
ine.houbrechts@limburg.be

Vera Reymen (boekhouding, cursussen, excursies)
011 23 83 61
0475 29 37 30
vera.reymen@limburg.be

Patricia Rouffa
011 23 83 30
patricia.rouffa@limburg.be

Sabine Schraepen
011 23 71 82
sabine.schraepen@limburg.be

Werkingsgebied
Bosgroep Limburg werkt gebied dekkend in heel Limburg. Van de 52.000 hectare bos in Limburg, is ongeveer 62 % (31.000 ha) in handen van particuliere eigenaren. De meeste eigendommen zijn sterk versnipperd.

Limburg bestaat uit een aantal verschillende soorten boslandschappen. In de Limburgse Kempen vind je voornamelijk naaldbossen op armere zandbodems, een erfenis uit het mijnverleden toen er veel vraag was naar stuthout. Met naaldhout beboste landduinen en de beekvalleien met broekbossen zijn plaatselijk ook kenmerkend.

In het noordoosten ligt het grenspark Kempen-Broek. Door de samenvloeiing van een aantal beken ontstond daar een nat en moerasachtig gebied met een aantal hoger gelegen, droge zandruggen. De vruchtbaardere Maasvallei vormt grotendeels de oostelijke grens. Meer in het westen, ligt de overgang naar het Hageland en de Antwerpse Kempen.

Iets zuidelijker ligt de overgang tussen de zandige Kempen en het rijkere Haspengouw. Die overgang is ook in de bostypes zichtbaar. De meeste gemeenten in Haspengouw zijn eerder bosarm. De schaarse bossen situeren zich vooral in de valleien. Vaak zijn dat (voormalige) beemden. Dankzij de rijke bodems zijn de bossen economisch én ecologisch toch erg interessant.
De prominente aanwezigheid van de canadapopulier leidt tot extra aandacht voor deze boom binnen de Bosgroepwerking.
Deze elementen samen vormen een afwisselend landschap met duizenden hectaren bos, heide, beekvalleien, moerassen en landbouwlandschappen.

Bosconsulenten
Bosgroep Limburg doet beroep op een groep van een 40-tal vrijwilligers (= bosconsulenten).
Zij staan de coördinatoren bij met de opvolging van boswerkzaamheden. Zij volgen werken op in het kader van beheerplannen, houtverkopen, brandhoutverkopen, arbeidersploegen, beplantingen, … Andere taken zijn in de toekomst mogelijk. De bosconsulenten ontvangen een vrijwilligersvergoeding en de aansturing gebeurt steeds door de coördinator, de adjunct-coördinator of de administratieve coördinator.