Verslag van wandeling en Algemene Vergadering van Bosgroep Antwerpen Noord

Naar jaarlijkse gewoonte kwamen de boseigenaars bij elkaar om een nieuw stukje groen te ontdekken in ons werkingsgebied. Deze keer gingen we op stap in het natuurgebied De Merel, een gebied gekend vanwege zijn weekendhuisjes en de mestbunker en  waar groen langzamerhand meer aandacht krijgt.

Een 45-tal boseigenaars werden door een natuurgids begeleid doorheen het vroegere arboretum waarbij ook de toekomstplannen van het gebied naar aankoopbeleid en inrichting ter sprake kwamen. De mestbunker heeft intussen een nieuwe bestemming van vleermuizenonderdak. Na een pauze met wat koffie en een koffiekoek, kwamen de nieuwe aanplantingen, ondersteund door de bosgroep aan bod. De participatie van de omgeving zoals de Brechtse scholen of  jonge gezinnen voor het geboortebos, werd toegelicht. De recente bebossing is vertrokken en kan binnen 20jaar deel uitmaken van een heus speelbos of leuke recreatieplek voor de inwoners van Brecht.

 

Na de wandeling ging de Algemene Vergadering van start. De voorzitter heette iedereen welkom, en de agenda werd gezamenlijk overlopen. Het verslag van de AV 2016 werd gezamenlijk goedgekeurd. De talrijke realisaties uit 2016 en  een vooruitblik naar 2017 werd met veel interesse gevolgd en toegelicht aan de hand van uitgebreide cijfers en foto’s. Alle medewerkers van de bosgroep gaven achter elkaar meer uitleg over de basiswerking en de thema’s van de projectwerking. Nadien gaf de penningmeester een uiteenzetting waarbij de cijfers vertaald werden in acties en realisaties. Zowel de basiswerking als de projectmatige werking werden uitgebreid toegelicht. Aan de hand van de begroting van 2017 werd duidelijk dat het gevoerde beleid blijvend nadruk legt op terreinrealisaties en inzet van personeel om kwaliteit te kunnen garanderen. Een aanwerving van een adjunct vanaf september 2017 (via jaarcontract) zal dan ook volgen. Zowel de jaarrekening 2016, als de begroting 2017 maken de keuze om de reserves aan te spreken, wat in de Raad van Bestuur werd voorgesteld gezien de kwaliteitsgarantie die we willen blijven bieden.

De kastoezichter Roland le Grelle benadrukte nadien dat hij alle rekeningen, de balans, de historiek,.. had nagekeken op correctheid en kon vaststellen dat alles nauwgezet wordt opgevolgd en uitgevoerd.

 

Zowel de jaarrekening 2016 als de begroting 2017 werden dan met applaus goedgekeurd. De voorzitter vroeg nadien een kwijting, die gezien de transparante toelichting ook werd gegeven door de aanwezige stemgerechtigden. De vragenrond gaf de mogelijkheid om enkele items nog aan bod te laten komen oa esdoorn naast paardenweiden. Nadien werd de vergadering geheven om 20.15u.

 

Alle aanwezigen konden nog gezellig samen bijpraten bij een hapje en een drankje.