Geldigheidsduur kapmachtigingen gewijzigd

De geldigheidstermijn van kapmachtigingen wijzigt van vijf naar drie jaar. Dit betekent concreet dat wie een kapping (geen ontbossing) wil uitvoeren en daartoe een kapmachtiging aanvraagt bij het ANB, na ontvangst van deze kapmachtiging drie jaar de tijd heeft om deze kapping uit te voeren. Vroeger was dit vijf jaar.

Het inkorten van de termijn voor de uitvoering van de kapmachtiging is bedoeld om tot een betere afstemming te komen tussen de geldigheidsduur van de machtiging, de herbebossingstermijn en de bijbehorende controles.

Meer info en een nieuw aanvraagformulier voor een kapmachtiging kan je hier terugvinden of uiteraard ook bij je bosgroep.