www.ikwilbebossen.be: nieuwe website voor bosuitbreiding in Vlaanderen

Op zondag 4 februari lanceerden de Vlaamse bosgroepen en de Regionale Landschappen een gloednieuwe website: www.ikwilbebossen.be. Dat gebeurde tijdens de boomplantdag ‘Forest in One Day’ in Alken. De Bosgroep Limburg en het Jane Goodall Institute plantten toen 4300 nieuwe bomen en struiken op 2,33 hectare voormalige landbouwgronden. De plantactie is de bekroning van een lange en complexe weg, die je als (privé)boseigenaar moet afleggen om een perceel te kunnen bebossen.

Om die eigenaars praktisch en administratief bij te staan, zijn de Vlaamse bosgroepen al vele jaren actief.  Maar omdat in Vlaanderen nog steeds netto bos verdwijnt, werken de Vlaamse Bosgroepen en Regionale Landschappen sinds 2017 samen om meer draagvlak voor bosuitbreiding te creëren en om de lokale opportuniteiten beter te benutten. Hiervoor werd de nieuwe website ontwikkeld www.ikwilbebossen.be.

De basis voor dit initiatief is een overeenkomst tussen de Vlaamse Overheid en de vijf Vlaamse provincies met onder meer als doel 150 hectare nieuw bos te realiseren tegen 2020. Hiervoor werd een projectplan uitgewerkt door de Bosgroepen en Regionale Landschappen. Samen gaan ze op zoek naar mogelijke locaties om te bebossen en tegelijk ook naar lokaal draagvlak hiervoor.

De Bosgroepen zetten hun expertise met duurzaam bosbeheer en vele contacten met boseigenaars in. De Regionale Landschappen benutten hun sterke netwerk van openbare besturen en organisaties. Beide hebben ze bovendien heel wat terreinkennis in huis. Deze unieke samenwerking levert zo een betrouwbare en degelijke basis voor een geslaagd project.

Heb je interesse om te bebossen en zoek je ondersteuning hiervoor? Of denk je een andere zinvolle bijdrage te kunnen doen aan dit project? Kijk  dan snel op www.ikwilbebossen.be.

Foto’s: Pascal Vanhees