Antwerpse Bosgroepen lanceren het project “zorgbossen”

Het genoegzame gevoel nadat je buiten in de tuin of de natuur hebt gewerkt. Wie daar af en toe de tijd voor maakt, kent het zeker wel. De heilzame effecten die een groene omgeving kan hebben op de gezondheid van de mens zijn zelfs wetenschappelijk aangetoond. Toch komen grote groepen mensen weinig in contact met bos of natuur. Dat geldt eens te meer voor de jongeren en de kwetsbare personen in onze maatschappij, terwijl zij er zo mogelijk nog meer baat bij zouden hebben. Tijd om daar iets aan te doen!

In april 2017 dienden de vier Antwerpse Bosgroepen een projectvoorstel in bij Platteland Plus, in samenwerking met partners zoals Steunpunt Groene Zorg, Kempens Landschap, PTS Boom en de drie netwerken voor geestelijke gezondheidszorg in de provincie. Afgelopen zomer bleek dit project één van de uitverkorenen voor subsidie en het ging van start op 1 oktober 2017.

Meer info: https://bosgroepen.be/project-zorgbossen/