22 mei: Dag van de Biodiversiteit

Vlaamse bosgroepen en private boseigenaars dragen bij door 160 000 boompjes te planten in 2015!
Zondag 22 mei is Wereldbiodiversiteitsdag. Het doel van deze dag is de bewustwording van het belang van biodiversiteit te vergroten. Het duurzaam omspringen met elementen uit de natuur, zoals het hout uit onze bossen en de planten, dieren, zwammen en micro-organismen die er leven, is een must voor onze toekomst en de toekomst van onze kinderen. Ook de Vlaamse bosgroepen hechten veel belang aan deze dag en willen de biodiversiteit in onze bossen in de kijker zetten.
Meer dan 160 000. Zoveel boompjes en struiken hebben de Vlaamse bosgroepen vorig jaar geplant en daarmee flink bijgedragen aan de biodiversiteit van de Vlaamse private bossen. Want wist je dat zowat 70% (108 000 hectare) van al het bos in Vlaanderen in handen van privé-eigenaars is? Maar door de enorme versnippering (in Oost-Vlaanderen bvb. heeft bijna 60% van de bosgroepleden een perceeltje kleiner dan 1 hectare), is een duurzaam gezamenlijk beheer meer dan ooit nodig. De bosgroepen verenigen en ondersteunen al die boseigenaars, zodat er meer biodiversiteit komt, maar ook houtoogst en het openstellen van de bossen blijven belangrijke factoren.
Al jaren leveren de bosgroepen mooie resultaten en dat was ook in 2015 het geval. Met bijna 12 000 leden die alles samen over bijna 35 000 hectare bos beschikken, vertegenwoordigen de bosgroepen 1/3 van de privé-boseigenaars in Vlaanderen. Dat aantal stijgt jaar na jaar. Het systeem van de bosgroepen is een bijzonder efficiënte en kostenbesparende manier van bosbeheer voor de overheid: i.p.v. bos aan te kopen (duur!), ondersteunt de overheid de boseigenaars zelf en zorgt ze op die manier voor een duurzaam bosbeheer in een groot stuk van Vlaanderen. Daarom subsidiëren de provincies de bosgroepen.
Van die 35 000 hectare bos, zit bijna 19 000 hectare in een bosbeheerplan, een uitgebreid document waarin een duurzaam beheer van het bos voor de komende 20 jaar wordt beschreven. Naast de vele aanplantingen (meer dan 160 000) van bomen en struiken voor bosuitbreiding en herbebossing, zorgden de bosgroepen ook voor de verkoop van meer dan 80 000 m³ hout (brandhout en industriehout), goed voor een omzet van 2 510 000 euro. Hieruit blijkt ook de economische waarde van onze bossen. Het spreekt vanzelf dat deze houtverkopen ook kaderen in een duurzaam beheer (hout van o.m. dunningen en herbebossingsprojecten).
In Oost-Vlaanderen maken de bosgroepen hun resultaten bekend op zaterdag 21 mei. Niet toevallig in het weekend van de Biodiversiteitsdag. Enkele projecten van het voorbije jaar, met het accent op het behalen van (Europese) natuurdoelen:
1. De BOSRANDENACTIE was een groot succes in 2015. In Oost-Vlaanderen kwam er maar liefst 6,6 km bosrand bij. Met als uitschieter de Bosgroep Midden Oost-Vlaanderen: zij realiseerden in hun werkingsgebied meer dan 5,5 km bosrand, goed voor 8000 planten. De bloemrijke pakketten hadden het meeste succes. Een stevige boost voor de biodiversiteit, want bosranden trekken heel wat vlinders, vogels en kleine zoogdieren aan. Wordt vervolgd in 2016!
2. In 2015 werd ook heel wat BOS aangeplant dankzij de bosgroepen: bijna 42 hectare in Oost-Vlaanderen. Een mooi bosuitbreidingsproject vond plaats in Zottegem, in Natura 2000-gebied. De Bosgroep Vlaamse Ardennen tot Dender plantte hier 2000 boompjes, goed voor 1 hectare. In het kader van het behalen van de Europese natuurdoelen kregen o.m. zomereikjes en beukjes hier een plaatsje. Naast het bos werden op het terrein nog andere natuurelementen gerealiseerd, zoals een poel en een brede bosrand.
3. Nog een opsteker voor de biodiversiteit in Oost-Vlaanderen: de aanleg van 10 NIEUWE BOSPOELEN in 2015. 3 daarvan werden gerealiseerd door de Bosgroep Oost-Vlaanderen Noord in het Keigatbos in Ursel, dankzij het soortenbeschermingsproject van de provincie Oost-Vlaanderen. Deze poelen zijn belangrijk voor zeldzame diersoorten zoals de vinpootsalamander. Maar ook andere amfibieën, watertorren, waterspinnen en libellen vinden er een nieuwe thuis.
De leden van de Bosgroep Oost-Vlaanderen Noord krijgen deze resultaten te horen op zaterdag 21 mei, tijdens de Algemene Vergadering in het Drongengoed in Knesselare. Aansluitend bekijken we het beheer en de vele realisaties in het nabijgelegen Keigatbos, één van de mooiste private bossen in de omgeving.
Een unieke kans om eens een kijkje te nemen in een privé-bos en kennis te maken met boseigenaars en hun duurzaam beheer, waardoor ze zorgen voor meer biodiversiteit in Vlaanderen!