Al bij de aanvraag van de vergunning is er werk gemaakt van een plantplan, waarin de boomsoorten en de manier van planten duidelijk zijn. Een bosrand kan helpen om je bos nog mooier en veiliger te maken. Daarnaast moet er worden nagedacht over terreinvoorbereiding en wildbescherming. Het planten zelf kun je overlaten aan gespecialiseerde firma’s of je kan ook zelf aan de slag met vrienden, familie, buren, … Onderschat zeker niet deze stap: hoe beter je de start van je bos hebt voorbereid, hoe beter voor het bos!

Na de aanplanting is verder opvolging een must. Zo kan het nodig zijn om boompjes vrij te stellen tegen overwoekerende andere planten, afgestorven bomen te vervangen (=inboeten), vormsnoei toe te passen of de wildbescherming te verwijderen. Je lokale Bosgroep kan je hierbij ondersteunen.

Hoe begin je aan de aanleg van een bos?

Je lokale Bosgroep helpt je om de volgende keuzes te maken:

  • Plantsoen: welke boomsoorten, wat mag/mag niet, wat zijn standplaatsgeschikte soorten, herkomsten, hoeveelheid, formaat, …
  • Hoe planten: vlakdekkend, in groepen, in wildverband, zaaien, welke plantafstand tot de perceelsgrens, …
  • Afstemming op bosfuncties: natuur (bosrand, variatie, …), houtproductie (soortenkeuze, beheer,…), sociale functie (recreatie, medegebruik, …)
  • Bescherming tegen wildschade: noodzaak, systemen, kostprijs, ….
  • Terreinvoorbereiding
  • Uitvoering: de beste periode om te planten is van november tot maart, aanbesteden of zelf planten, via een plantactie, …
  • Opvolging na aanplanting
Hier vind je een overzichtelijke folder met richtlijnen over het planten van een boom, of bekijk alvast deze schets:

Wat kost een bos?

De kosten voor de aanplanting van een nieuw bos komen neer op ongeveer 5000 à 6000 €/ha: dit is het plantgoed (2000 stuks/ha) en de arbeidskosten (= maken plantputten + aanplanten).

In sommige gevallen kan het noodzakelijk zijn om de aanplanting te beschermen tegen vraat- of veegschade van konijn of ree. De extra kosten hiervoor zijn afhankelijk van het type beschermingsmateriaal dat wordt gekozen en kunnen variëren van 1500 tot 4000 €/ha.

De onderhoudswerken tijdens de eerste jaren na de aanplanting zijn sterk afhankelijk van de lokale omstandigheden. Soms moet je afgestorven bomen vervangen en meestal moet je de eerste jaren rond de bomen maaien (=vrijstellen) om te voorkomen dat ze overgroeid geraken door andere planten. Ook hierbij kan jouw Bosgroep helpen.

De Bosgroepen helpen mee aan de Vlaamse bosdoelen

Bomen en bossen leveren levensbelangrijke diensten voor de mens en maatschappij en zijn steunpilaren van onze economie. Ze produceren hout: één van de meest duurzame grondstoffen op onze planeet. Ze zijn hotspots van biodiversiteit, die de basis vormt van ons bestaan. Ze bieden ons een eenvoudig en doeltreffend antwoord op de klimaatverandering. Ze dragen op vele manieren bij tot onze gezondheid en zijn oases van rust in onze jachtige samenleving. Kortom: het bos is ons natuurlijk kapitaal.

Een nieuw bos aanplanten is fantastisch! En het is ook hard nodig.  Op veel plaatsen in het verstedelijkte Vlaanderen is er een groot tekort aan bos en het bos dat er is, is vaak versnipperd en daardoor kwetsbaar. Hoog tijd om het tij te keren!

Vlaams minister van leefmilieu Zuhal Demir wil tegen het einde van de huidige legislatuur 4.000 ha extra bos bij creëren in Vlaanderen. Dit staat beschreven in het ‘bosuitbreidingsplan’ van de bevoegde minister en hiervoor is 122 miljoen euro voorzien. Voor de private eigenaars en De Bosgroepen werd er 500 en 750 hectare als doelstelling geformuleerd in het bosuitbreidingsplan om te realiseren tegen 2024.

Onze banden met grondeigenaars, de terreinkennis en onze expertise en ervaring rond bebossen maken van De Bosgroepen een sterke partner om deze doelen te realiseren. De Vlaamse Bosgroepen nemen deze opdracht dan ook ter harte en werken aan een actieplan om te komen tot de gewenste oppervlaktes nieuw bos. Daarnaast blijven we ook ijveren om de drempels voor bebossing weg te werken. Dat gaat van correcte tegemoetkomingen voor bebossende eigenaars tot minder complexe procedures en het werken aan het draagvlak voor nieuw en beter bos in Vlaanderen.

Je kan de meeste van onze gerealiseerde bossen terugvinden op www.bosteller.be