BGAN en BGAZ starten fusietraject: samen naar een nieuwe Bosgroep voor de toekomst

Bosgroep Antwerpen Zuid en Bosgroep Antwerpen Noord zijn al jaren buren in het Vrieselhof en hebben dezelfde administratieve en inhoudelijke werking. Begin vorig jaar groeide dan ook het idee om te fusioneren tot één Bosgroep.

Waarom? Omdat we samen sterker staan om – net zoals onze bossen – de uitdagingen van de toekomst aan te kunnen. Door een fusie kunnen we ons beter organiseren en professionaliseren. We krijgen een kans om opnieuw te focussen op de kern van de zaak: een goede ondersteuning van onze boseigenaars en duurzame bossen in onze regio.

Van twee naar één: het fusietraject

Samen met het personeel, bestuur en vrijwilligers van de Bosgroepen werd een grondige analyse gemaakt van de vraag: “Zou een fusie efficiënter en dus wenselijk zijn?”. Begin dit jaar kwam een eensgezinde “ja” om het fusietraject op te starten.

Via twee werkgroepen, worden nu het praktisch-juridische luik en het inhoudelijke luik, uitgewerkt. Zo hopen we met een mooi voorstel naar de Algemene Vergaderingen van eind 2020 – begin 2021 te gaan. Als alles volgens plan verloopt en de Algemene Vergadering geeft haar akkoord, starten we begin 2021 samen als een nieuwe Bosgroep. Een Bosgroep voor de toekomst die werkt aan bossen voor de toekomst!

Heb je hierover vragen of suggesties?

Neem dan zeker contact op met jouw bosgroepcoördinator via antwerpennoord@bosgroep.be of antwerpenzuid@bosgroep.be.

Weet jij een leuke naam voor de nieuwe Bosgroep?

Mail je voorstel voor 31 juli naar antwerpennoord@bosgroep.be of antwerpenzuid@bosgroep.be. De fusiewerkgroep maakt een selectie van drie namen, in september kan je online stemmen op de naam van je voorkeur.