Bosgroep IJzer en Leie en het Aanspreekpunt Privaat Beheer – Natuur en Bos zijn partner in de Interegprojecten Feelwood en Forêt Pro Bos. De interegprojecten maaken deel uit van het Intereg V: France-Wallonië-Vlaanderen.

Het programma France-Wallonie-Vlaanderen omvat 5 Franse en Belgische regio’s die samenwerken om de grens te vervagen. Het programma voor Europese Territoriale Samenwerking Interreg France-Wallonie-Vlaanderen is ontstaan vanuit de wil om economische en sociale uitwisselingen te stimuleren tussen vijf grensregio’s: de regio’s Hauts-de-France en Grand Est in Frankrijk; Wallonië en West- en Oost-Vlaanderen in België. Het programma wil gemeenschappelijke deskundigheid samenvoegen en tegelijkertijd het potentieel van elke betrokken regio valoriseren, ten voordele van de bevolking van de zone.

Feelwood en Forêt Pro Bos
Feelwood overkoepelt 5 verschillende interegprojecten en zorgt voor de algemene coördinatie en informatieverspreiding. Een van die projecten in Forêt Pro Bos. Dit project richt zich op de valorisatie van bos en hout in combinatie met duurzaam geïntegreerd beheer. Kennisontwikkeling en sensibilisatie van zowel betrokken beheerders als het brede publiek behoren tot de kerntaken.

Bossen zijn multifunctioneel en leveren de maatschappij tal van voordelen. Het economisch rendement uit bos is essentieel voor het voortbestaan van bossen omdat het ten eerste bestaansrecht geeft aan bos ten opzichte van andere typen landgebruik en ten tweede zorgt voor inkomsten voor het bekostigen van duurzaam bosbeheer en niet valoriseerbare ecosysteemdiensten. Het vergroten van het maatschappelijk draagvlak en kennis is dan ook bijzonder belangrijk. Bossen worden heden ten dage geconfronteerd met steeds meer verschillende uitdagingen op het gebied van natuur, economie, klimaat en gezondheid. De veelheid aan functies waar je als beheerder mee te maken hebt, maakt bosbeheer in Vlaanderen complex, maar geeft ook opportuniteiten om aan te tonen uit wat voor hout we zijn gesneden.

Inhuldiging 

Hieronder kan je de presentatie vinden als alternatief op de inhuldiging van het natuurbeheerplan Kasselrij die we normaal op 19 september zouden organiseren op het domein Hemsrode.

De presentatie kan je downloaden en thuis bekijken en beluisteren wanneer je wil. In de PowerPoint-presentatie is extra uitleg opgenomen door de coördinator Clint Callens en deze geluidsfragmenten geven meer duiding bij de slides. Je hoeft enkel de presentatie te starten, het geluid speelt automatisch af per slide.

Klik hier voor de presentatie

Bij het project horen ook nog enkele informatieve posters.

Hier vind je de Franstalige versie.

En hier de Nederlandstalige versie.