Oost-Vlaamse steden en gemeenten met vragen rond bosuitbreiding kunnen terecht bij het Bosloket, een initiatief van Bosgroepen Oost-Vlaanderen en Provincie Oost-Vlaanderen.

Begeleiding

We werken een traject op maat uit, van pril idee tot spade in de grond. We bekijken wat mogelijk is, ook wat betreft subsidies en samenwerking met lokale partners. We bieden ook begeleiding bij het uitwerken van een beheerplan. De gemeente beslist welke expertise zij inhuurt voor welke fase.

  1. Startgesprek
  2. Opmaak boskansenkaart
  3. Uitwerken plan van aanpak
  4. Realisatie van bebossingstraject
  5. Begeleiding van plantactie
  6. Burgers warm maken om te bebossen

Elk jong bos krijgt uitgebreide nazorg:

  • Jaarlijkse terreincontrole tot 3 jaar na de aanplanting
  • De kans om in te tekenen op beheerwerken zoals vrijstellen of inboeten tegen een gunstig tarief
  • Een handig overzicht met aandachtspunten rond beheer en administratie gedurende de eerste 15 jaar

Neem contact op met bosloket@oost-vlaanderen.be. De begeleiding verloopt via het omgevingscontract.

Realisaties

De voorbije jaren ondersteunde het Bosloket heel wat gemeenten om hun bosuitbreidingsplannen te realiseren. Er kwam bos bij in onder meer in Evergem, Stekene, Maarkedal, Brakel, Berlare en Lebbeke, samen goed voor 20 hectare bos in Oost-Vlaanderen. Schepen Francia Neirinck en Reinold De Vuyst vertellen je in deze filmpjes hoe de samenwerking met het Bosloket verliep.

Bekijk hier de praktijkervaringen van gemeenten Buggenhout, EvergemSint-Niklaas en Gavere. Zij deden een beroep op de expertise van het Bosloket voor hun geboortebos, speelbos of belevingsbos.

“Het Bosloket stond in voor het ontwerp van het grondplan, de soortenkeuze en
het plantmateriaal. Op de plantdag begeleidden en informeerden zij de buurtbewoners.
Voor gelijk welke vragen rond bosaanplanting konden we bij hen terecht.”
Veerle De Buyser van Gemeente Buggenhout

Je bos wordt groter, wat nu?

Heb je advies nodig over bestaande bossen? Ook hiervoor kan het Bosloket je op weg helpen. Bekijk alvast deze webinar met tips om de biodiversiteit in jouw gemeente op te krikken.