Oost-Vlaamse steden en gemeenten kunnen met vragen rond bosuitbreiding terecht bij het bosloket, een initiatief van Bosgroepen Oost-Vlaanderen en Provincie Oost-Vlaanderen.

Begeleiding

We werken op maat van de gemeente een begeleidingstraject uit, van pril idee tot spade in de grond. We bekijken wat mogelijk is, ook wat betreft subsidies en samenwerking met lokale partners. De gemeente beslist welke expertise zij inhuurt voor welke fase.

  1. Verkenning van de vraag
  2. In kaart brengen van geschikte gronden voor bebossing
  3. Uitwerken plan van aanpak
  4. Realisatie van concreet bebossingstraject
  5. Begeleiding van plantactie
  6. Stimuleren van particuliere grondeigenaars om te bebossen

Elk jong bos wordt voorzien van een uitgebreide nazorg via:

  • Jaarlijkse terreincontrole tot 3 jaar na de aanplanting
  • De kans om in te tekenen op beheerwerken zoals vrijstellen of inboeten in het jonge bos tegen een gunstig tarief
  • Een handig opvolgingsdocument met aandachtspunten rond beheer en administratie gedurende de eerste 15 jaar

De gemeente kan ook begeleid worden bij het uitwerken van een volwaardig beheerplan.

Hoe aanvragen?
Neem contact op met bosloket@oost-vlaanderen.be. De trajectbegeleiding verloopt via het omgevingscontract.

Good practices

Ontdek hoe jij net als deze lokale besturen het bosloket kan inzetten voor jouw gemeente.

Realisaties

De voorbije twee jaar ondersteunde het bosloket al verschillende gemeenten om hun bosuitbreidingsplannen te realiseren. Er kwam bos bij in onder meer in Evergem, Buggenhout, Maarkedal, Brakel, Denderleeuw, Berlare, Lebbeke en Waasmunster, samen goed voor 12,4 hectare bos in Oost-Vlaanderen.

Voetbalveld wordt bos in Buggenhout

In Buggenhout toverde de gemeente een voetbalveld om naar bos waar klein en groot zich kunnen ontspannen. De bomen werden geplant met de hulp van buurtbewoners. Er kwam ook een snoephaag met bessenstruiken waar zowel bezoekers als diertjes van kunnen smullen.

Veerle De Buyser van Gemeente Buggenhout: “Het bosloket stond in voor het ontwerp van het grondplan, de soortenkeuze en het plantmateriaal. Op de plantdag begeleidden en informeerden zij de buurtbewoners. Voor gelijk welke vragen rond bosaanplanting konden we bij hen terecht.”

Geboortebos in Maarkedal, Denderleeuw, Brakel en Waasmunster

Wat is er mooier dan een geboortebos schenken aan jouw jongste inwoners? Bomen zijn immers hét symbool voor groeien. Het Bosloket hielp de plannen ontwerpen voor deze geboortebossen. Daarbij koos men voor soorten die hier van nature voorkomen waardoor ze perfect zijn afgestemd op hun omgeving. Verder is er aandacht besteed aan een volwaardige bosrand met onder meer meidoorn, mispel, wilde appel, lijsterbes en Gelderse roos. De gemeenten dragen zo hun steentje bij in de strijd tegen de opwarming van het klimaat en geven een boost aan de biodiversiteit.

Speelbos in Berlare en Lebbeke

In Berlare kwamen de leerlingen mee bomen planten, wat deze leuk reportage opleverde. In Lebbeke tekenden buurtbewoners en de jeugdbeweging present om hun nieuwe groene long aan te leggen. De krant maakte dit verslag van een zonnige dag.

10.000 bomen voor Evergem

In Evergem mocht het bosloket meerdere aanplantingen ondersteunen. Eentje daarvan gebeurde met de hulp van leerlingen van de lokale school. En ze weten heel goed waarom: “voor het klimaat, voor de dieren, omdat het mooi is en omdat het in de zomer lekker koel is in het bos”. Een andere was de plantdag voor het geboortebos aan het kasteel van Wippelgem, dat elk jaar aangroeit.

Hoe maak je een bos biodivers?

Waar let je op bij het ontwerp van het nieuwe bos om biodiversiteit op lange termijn te garanderen? Welke ingrepen kan je in een bestaand bos uitvoeren om natuurwinst te boeken? Waartoe dient een bosrand? Waarom koester je dood hout of de wortelkluit van een omgewaaide boom? Natuurbeheerders van Provincie Oost-Vlaanderen deelden hun expertise en talrijke praktijkvoorbeelden in een webinar. Met deze tips kan ook jij aan de slag om de biodiversiteit in jouw gemeente op te krikken.