Ondersteuning voor meer bos

Oost-Vlaamse steden en gemeenten kunnen met vragen rond bosuitbreiding terecht bij het bosloket, een initiatief van Bosgroepen Oost-Vlaanderen en Provincie Oost-Vlaanderen.

Begeleiding

Er kan op maat van de gemeente een begeleidingstraject worden uitgewerkt, van pril idee tot spade in de grond. We bekijken wat mogelijk is, ook wat betreft subsidies. Bij de uitwerking hebben we aandacht voor maatwerk en samenwerking met lokale partners. De gemeente beslist welke expertise zij inhuurt voor welke fase.

  1. Verkenning van de vraag
  2. In kaart brengen van geschikte gronden voor bebossing
  3. Uitwerken plan van aanpak
  4. Realisatie van concreet bebossingstraject
  5. Begeleiding van plantactie
  6. Opvolging en beheer
  7. Stimuleren van particuliere grondeigenaars om te bebossen

Hoe aanvragen?
Neem contact op met bosloket@oost-vlaanderen.be. De trajectbegeleiding verloopt via het omgevingscontract.

Steden en gemeenten over hun ervaring

Vier lokale besturen deelden hun ervaring over de samenwerking met het bosloket. Ontdek hoe ook jij het bosloket kan inzetten op maat van jouw situatie.

Realisaties

In de winter van 2021-22 ondersteunde het bosloket vijf gemeenten om hun bosuitbreidingsplannen te realiseren. Gemeenten Evergem, Buggenhout, Maarkedal, Brakel en Denderleeuw zorgden zo samen voor 7,6 hectare bos in Oost-Vlaanderen.

Voetbalveld wordt bos in Buggenhout

In Buggenhout toverde de gemeente een voetbalveld om naar bos waar klein en groot zich kunnen ontspannen. Er werden 1425 bomen geplant met de hulp van buurtbewoners. Het zijn allemaal streekeigen bomen, want de boompjes komen voort uit het zaadbestand van Buggenhout Bos. Er kwam ook een snoephaag met bessenstruiken waar zowel bezoekers als diertjes van kunnen smullen.

Veerle De Buyser van Gemeente Buggenhout: “Het bosloket stond in voor het ontwerp van het grondplan, de soortenkeuze en het plantmateriaal. Op de plantdag begeleidden en informeerden zij de buurtbewoners. Voor gelijk welke vragen rond bosaanplanting konden we bij hen terecht.”

Geboortebos in Maarkedal, Denderleeuw en Brakel

Wat is er mooier dan een geboortebos schenken aan jouw jongste inwoners? Bomen zijn immers hét symbool voor groeien. Het Bosloket hielp de plannen ontwerpen voor deze drie geboortebossen. Daarbij koos men voor soorten die hier van nature voorkomen waardoor ze perfect zijn afgestemd op hun omgeving. Verder is er aandacht besteed aan een volwaardige bosrand met onder meer meidoorn, mispel, wilde appel, lijsterbes en Gelderse roos. De gemeenten dragen zo hun steentje bij in de strijd tegen de opwarming van het klimaat en geven een boost aan de biodiversiteit. Het bosloket begeleidde ook de plantacties in Maarkedal en Denderleeuw.

10.000 bomen voor Evergem

In Evergem mocht het bosloket meerdere aanplantingen ondersteunen. Eentje daarvan gebeurde met de hulp van leerlingen van de lokale school. En ze weten heel goed waarom: “voor het klimaat, voor de dieren, omdat het mooi is en omdat het in de zomer lekker koel is in het bos”. Een andere was de plantdag voor het geboortebos aan het kasteel van Wippelgem. De ouders van kindjes en sterrenkindjes gaven maar liefst 1500 bomen een stek in de grond. De andere aanplantingen gebeurden met de hulp van een aannemer. In totaal gaat het om 10.000 bomen.

Plannen 2022-23

De Provincie en de Oost-Vlaamse Bosgroepen slaan ook dit jaar de handen in elkaar om via het bosloket gemeenten te ondersteunen bij de aanplant van nieuwe bossen. Er staan enkele plantacties op til: 17/11 en 19/11 in Berlare met scholieren en buurtbewoners, 26/11 in Lebbeke met buurtbewoners, 10/12 voor het geboortebos in Evergem en 18/12 voor het geboortebos in Waasmunster.

Hoe maak je een bos biodivers?

Waar let je op bij het ontwerp van het nieuwe bos om biodiversiteit op lange termijn te garanderen? Welke ingrepen kan je in een bestaand bos uitvoeren om natuurwinst te boeken? Waartoe dient een bosrand? Waarom koester je dood hout of de wortelkluit van een omgewaaide boom? Natuurbeheerders van Provincie Oost-Vlaanderen deelden hun expertise en talrijke praktijkvoorbeelden in een webinar. Met deze tips kan ook jij aan de slag om de biodiversiteit in jouw gemeente op te krikken.

Bekijk de presentatie
Bekijk de webinar