BOSUITBREIDING STAGNEERT, TERWIJL BOSEIGENAARS KLAARSTAAN OM RUIM 160 VOETBALVELDEN BOS AAN TE PLANTEN

Meer dan 85 hectare. Zoveel grond van private eigenaars ligt in Vlaanderen te wachten op bebossing. De Vlaamse bosgroepen zorgden al voor de vergunning van 44 hectare plantklare gronden bij private eigenaars. Bij nog eens 41 hectare grond is de vergunning in aanvraag. Meer dan voldoende initiatief dus bij de boseigenaars, maar waarom gaan er dan geen bomen in de grond? Het antwoord ligt bij de Vlaamse overheid, die geen budgetten voorziet om deze private bebossingen correct te ondersteunen. Op dit moment wacht iemand die een bos wil planten, tot iemand anders een bos kapt. Die ontbosser betaalt immers een vergoeding om een compensatiebos aan te leggen. Een absurde situatie, want zo komt er in de praktijk natuurlijk geen extra bos bij. De Vlaamse bosgroepen pleiten voor een nieuwe subsidieregeling, zodat het voor boseigenaars wél interessant wordt om aan echte bosuitbreiding te doen.

Meer info in bijgevoegd persbericht: Persbericht boscompenseren