Bosuitbreiding

Wat is bosuitbreiding?

Bosuitbreiding kan zowel aansluitend zijn aan een bestaand bos door open gronden ernaast of er binnenin te bebossen. Op die manier vergroot de oppervlakte van het bos of worden open gaten gedicht, wat dan weer goed is voor het microklimaat op lange termijn. Als gronden tussen twee bossen worden bebost kan dit dienen als corridor voor soorten om zich van het ene naar het andere bos te verplaatsen. Anderzijds kan bosuitbreiding ook op een plek zijn die niet aan een bos ligt. Het nieuwe bos kan dan een stapsteen zijn in het landschap voor verschillende soorten.

Momenteel (2022) neemt bos 10% in van de Vlaamse oppervlakte. Daarmee zijn we één van de slechtste leerlingen in Europa (het gemiddelde staat namelijk op ongeveer 46%). Terwijl op spontane wijze op veel meer plaatsen bos zou voorkomen.

Bosuitbreiding en klimaatverandering

Lees meer

Bosuitbreiding in Vlaanderen is broodnodig voor verschillende redenen. Weerbaarheid tegen klimaatverandering is er één van.

Doordat we zo weinig oppervlakte bos hebben, kan het snel mislopen.

Veel bossen zijn bovendien niet groot waardoor er geen sterke, beschermde boskern aanwezig is.

Doordat ons bos bovendien nog eens heel sterk versnipperd is, zijn er ook heel veel randen wat de invloed van drukken buitenaf tot heel diep in het bos kan laten dringen.

Nieuwe bossen zorgen voor meer capaciteit om koolstof op te slaan. Let wel op! De hoeveelheid koolstof die een bos opvangt is veel te weinig om onze uitstoot te compenseren. Laat dit dus zeker geen reden zijn om de uitstoot niet tot nul te brengen.

Bosaanplantingen aanliggend aan bestaande bossen zorgen ervoor dat de boskern van het bestaande bos groter wordt. Het nieuwe bos dient als een soort buffer die de boskern beter beschermt tegen opwarming en droogte, vervuiling, vermesting, etc.

Nieuw bos dat gaten in bossen opvult zorgt ervoor dat er op lange termijn kroonsluiting kan zijn op die plaatsen. Dit komt het microklimaat ten goede wat ook de klimaatweerbaarheid van bossen versterkt.

Nieuw bos dat als stapsteen werkt, versterkt de soortenverspreiding tussen bossen. Dit is goed voor de soortendiversiteit en creëert sterkere netwerken. Sterkere netwerken en een hogere soortendiversiteit zorgen voor een grotere klimaatweerbaarheid.

Hoe verwezenlijken we dit?

Lees meer
Bos uitbreiden kunnen we bekomen door een plek spontaan te laten ontwikkelen tot bos.

Een andere optie is om bomen aan te planten. Er bestaat ook een tussenvorm waar slechts een deel wordt aangeplant en de rest opgevuld geraakt met spontane bosontwikkeling.

Om jonge, aangeplante boompjes te beschermen tegen wildvraat, omringen we ze soms met wildbescherming. Deze moet weer verwijderd worden eenmaal de boompjes groot en sterk genoeg zijn.

Deze pagina is een onderdeel van de klimaatwandelpaden.

Opdracht: stapsteenbos (behendigheid; actief ++)

Nieuw bos kan dienen als stapsteen voor soorten. Teken op het pad 4 grote cirkels op een afstand van 1,5 à 2m van elkaar. Probeer van de ene cirkel naar de andere cirkel te springen. Lukt dat niet? Teken dan één of meerdere extra cirkels. Dat symboliseert dan nieuw bos dat je gebruikt als stapsteen om in het andere bos te geraken.  

Opdracht: Bruggenbos (creatief; actief ++)

Ik probeer dit!
Nieuw bos kan een brug vormen tussen verschillende kleine en grote bossen. Hoe goed kan jij bruggen bouwen? Probeer het eens met materiaal dat je in het bos vindt. Wie bouwt de hoogste, de langste, de mooiste … brug?