Eco2eco: kwaliteitshout uit topnatuur!

In het project eco2eco werken Vlaamse en Nederlandse partners aan een hogere economische en ecologische waarde van de bossen in de grensregio Vlaanderen- Nederland. Het project liep van 2017 tot en met 2019 en in die tijd toonden de partners aan dat economie en ecologie in de bosbeheersector prima hand in hand kunnen gaan. Dat betekent concreet: duurzaam bosbeheer waarin het mogelijk is natuurdoelen te realiseren én tegelijkertijd economisch interessant kwaliteitshout te oogsten.

Innovatief beheer

De projectpartners experimenteerden met innovatieve beheermethoden, zoals het in Duitsland ontwikkelde ‘kwalificeren en dimensioneren’ (QD). Binnen eco2eco werd de methode verder ontwikkeld en aangepast aan de regionale omstandigheden, onder andere door praktijkstages naar Duitsland en onderlinge discussies tijdens partnerexcursies. Bijvoorbeeld over hoe en wanneer je het beste kunt opsnoeien en blessen/schalmen.

In het project was er ook veel aandacht voor de verjonging van bos. We kozen bij aanplantingen voor soorten die door hun strooiselkwaliteit een bijdrage leveren aan het verbeteren van de bodem en die tegelijk op termijn kwaliteitshout kunnen leveren. Er was ook aandacht voor de beste manieren om de jonge aanplant te beschermen tegen vraat- en veegschade. Naast innovatieve beheermethoden probeerden we ook de exploitatie zo duurzaam en efficiënt mogelijk uit te voeren. Bijvoorbeeld door te experimenteren met het aanleggen van dunningspaden in de vorm van ruimingspistes op een afstand van 40m van elkaar. Hiervoor werd onder andere laser en GPS gebruikt. Daarnaast ook het uitslepen van hout met een paard, een methode die in bepaalde situaties, bijvoorbeeld kwetsbare gebieden, ook geschikt kan zijn.

Vraag, aanbod en vermarkting

Het project richtte zich op het produceren van kwaliteitshout dat geschikt is voor hoogwaardige toepassingen. Bijvoorbeeld meubels, parket en fineer. Om de houtproductie en - vermarkting zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen, zijn vraag en aanbod in de grensregio in kaart gebracht. Daarnaast testten we ook diverse nieuwe en oude verkoopmethoden zoals via een veiling, langs de weg en online. Tot slot hebben we ons gebogen over de vermarkting van houtige biomassa uit het beheer van landschapselementen.

Kennisdelen en communicatie

Binnen het project is veel aandacht besteed aan het verspreiden en borgen van de ontwikkelde kennis. Op die manier kon iedere boseigenaar en -beheerder de opgedane kennis en inzichten succesvol inzien en toepassen. Zo hebben we een filmpje gemaakt, verschenen er diverse inhoudelijke artikelen en organiseerden we met regelmaat trainingen, excursies en cursussen. Tijdens het project organiseerden we ook twee kennisdagen. De eerste editie was in juni 2017 en de tweede editie was op 4 april 2019.

Al die informatie communiceren we via de verschillende eco2eco-kanalen:

Projectpartners eco2eco vanuit Nederland:

Bosgroep Zuid Nederland en Staatsbosbeheer.

 Projectpartners eco2eco vanuit Vlaanderen:

Inverde (Natuurinvest), Agentschap voor Natuur en Bos, Provincie Antwerpen, Bosgroep Zuiderkempen vzw, Bosgroep Oost-Vlaanderen-Noord vzw en Regionaal Landschap Lage Kempen.

Eco2eco is gefinancierd binnen het Interreg V-programma Vlaanderen-Nederland, het grensoverschrijdend samenwerkingsprogramma met financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. www.grensregio.eu