Klimaatgezonde en weerbare bossen voor het Waasland


Image

De komende twee jaar
is de Bosgroep het aanspreekpunt voor
de omvorming van zieke bossen in het Waasland

Image

Bosgroep Oost-Vlaanderen Noord, Provincie Oost-Vlaanderen, Interwaas en enkele Wase gemeenten werken samen om de Wase bossen te wapenen tegen de gevolgen van de klimaatverandering. Met steun van de Provincie zullen zij de Wase bossen de komende jaren klimaatrobuuster maken.

In het Waasland gaan de bossen zienderogen achteruit. Heel wat bossen in deze regio zijn naaldbossen die aangelegd werden om hout te produceren voor mijnbouwschachten of kerstboomplantages. De combinatie van gelijksoortige aanplantingen met achterstallig beheer op de Wase zandgronden die weinig vocht vasthouden zorgt ervoor dat de klimaatverandering genadeloos inhakt op deze bossen. De fijnsparren werden als eerste aangevallen door schorskevers die de bomen vernietigen. Maar ook lorken, grove dennen en andere naaldbomen hebben het met de steeds langere droogteperiodes moeilijk om zich te weren tegen ziektes. Heel wat bomen zijn inmiddels gestorven, de bossen staan er bruin en verdroogd bij.

#klimaatgezond

Daarom diende Bosgroep Oost-Vlaanderen Noord het hefboomproject ‘Klimaatgezonde en weerbare bossen voor het Waasland’ in bij de Provincie. De Bosgroep krijgt nu middelen om actief in te zetten op omvorming van aangetaste naaldbossen naar standplaatsgeschikte en biodiverse loofbossen die beter bestand zijn tegen de gevolgen van de klimaatverandering.

De komende twee jaar zal de Bosgroep het aanspreekpunt zijn voor de omvorming van de zieke bossen in het Waasland. Door het bundelen van vragen kan er doelgericht gewerkt worden. Dit alles om de boseigenaar te ontzorgen bij het traject naar een meer gevarieerd en biodivers bos. Daarnaast zal er gezocht worden naar een zo economisch mogelijke werkwijze zodat bosomvorming voor elke boseigenaar een haalbare kaart wordt.


Heb je zelf een aangetast bos in het Waasland, neem dan contact op met Bosgroep Oost-Vlaanderen Noord via bosgroepnoord@oost-vlaanderen.be.

Image