Ook wij vinden een duurzame economie belangrijk: minder vervuilende, energieverslindende productie en volop inzetten op hernieuwbare grondstoffen. Hout is warm en mooi, multi-inzetbaar én herbruikbaar.

Gezamenlijke houtverkoop

Door het bundelen van loten van verschillende boseigenaars voor een gezamenlijke houtverkoop maken De Bosgroepen duurzame en verantwoorde houtverkoop mogelijk. Dat is interessant voor zowel koper als verkoper. Het hout is afkomstig van omvormingsprojecten en dunningen uit lokale bossen, en wordt gebruikt voor zowel brandhout als industriële doeleinden.

Kopen of verkopen

Ben je boseigenaar en wil je hout verkopen? Neem contact op met jouw Bosgroep.
Wil je lokaal, kwalitatief brandhout kopen aan een correcte prijs? Neem dan een kijkje op ons verkoopplatform www.brandhoutweb.be.

Houtcatalogus

De meeste Bosgroepen houden jaarlijks een houtverkoop waarbij hout uit privébossen te koop wordt aangeboden. Het gaat zowel om brandhout als om hout bestemd voor de industrie. In de houtcatalogus wordt naast het aantal loten een schatting gegeven van het aangeboden houtvolume en de voorwaarden voor verkoop en houtoogst. Vraag de catalogus op bij de Bosgroepcoördinator van jouw regio.

Image
Bosbeheer komt de laatste jaren meer en meer onder druk te staan. Dit is te wijten aan de verschillende functies die een bos vervult, maar ook doordat burgers zich – terecht – zorgen maken om het behoud van onze bossen. Echter, bij duurzaam beheer leidt het kappen van bomen niet tot minder bos. Lees hier waarom bomen kappen deel uitmaakt van een bos.