Invasieve exoten

Invasiviteit en exoten

Invasieve soorten zijn soorten die uitzonderlijk goed groeien en zich snel voortplanten. Ze kunnen veel ruimte innemen en andere soorten verdringen. Het zijn niet enkel exoten die invasief kunnen zijn. Ook inheemse soorten zoals berk, esdoorn, es… kunnen beginnen woekeren. Het invasief karakter van een soort is dikwijls gebonden aan bepaalde omstandigheden zoals licht of vocht. Zo is onze bekende invasieve exoot Amerikaanse vogelkers dikwijls invasief in droge en arme bossen waarin veel licht is, maar helemaal niet in rijke en donkere bossen.

Exoten zijn soorten die hier niet spontaan voorkomen, maar kunstmatig geïntroduceerd zijn geweest. Nieuwe exoten kennen hier weinig natuurlijke vijanden en gaan veelal gepaard met een lage biodiversiteit. Ingeburgerde exoten zoals tamme kastanje, walnoot en Amerikaanse vogelkers daarentegen groeien hier reeds veel langer en gaan gepaard met steeds meer biodiversiteit.

Het is echter belangrijk dat we nog steeds onze inheemse soorten alle kansen geven om in onze bossen te groeien. We hopen dat hun genetische diversiteit groot genoeg is om de effecten van de klimaatsverandering op te vangen. Dat weten we niet zeker. Daarom is het slim om her en der te experimenteren met droogtetolerante exoten zoals tamme kastanje, elsbes en Noorse esdoorn.

Invasieve soorten en klimaatverandering

Lees meer

Voor een klimaatrobuust bos is het belangrijk dat het bos verschillende soorten herbergt. Invasieve soorten kunnen dit verhinderen. Het is dan ook belangrijk dat de beheerder weet hoe het invasief karakter van een soort functioneert om te beslissen op welke wijze stabiele en evenwichtige bossen kunnen ontwikkeld worden.

Hoe gaan we om met invasieve exoten?

Lees meer

Er is een verandering opgetreden de laatste jaren in de wijze hoe bosbeheerders omgaan met invasieve exoten. Belangrijk is dat de bosbeheerder zoveel mogelijk rekening houdt met natuurlijke processen en de kenmerken van de soorten. Zo kan het verstandig zijn om onder de bomen van Amerikaanse vogelkers schaduwtolerante inheemse soorten aan te planten. Geleidelijk zullen deze het bos overnemen en zal de Amerikaanse vogelkers door de schaduwdruk er wegkwijnen. In sommige gevallen kan bestrijding noodzakelijk zijn. Kennis over het bos en de verschillende soorten is aldus cruciaal om te oordelen hoe we best met invasieve soorten omgaan.

Deze pagina is een onderdeel van de klimaatwandelpaden.

Opdracht: allen tegen invasieve exoten (wedstrijd; actief +++)

Verzamel 40 eikels of nootjes en leg ze in 1 cirkel.

1 iemand is een invasieve soort die supergoed is in uitbreiden. Hij/Zij neemt steeds een nootje uit het de cirkel en legt het verder weg, loopt dan opnieuw naar het midden, neemt een ander nootje en legt het naast het andere nootje zodat de cirkel langzaamaan groter wordt.

De rest (inheemse soorten) probeert de nootjes terug naar het midden te krijgen, maar mag niet lopen. Begin met 1 tegen 1. Met hoeveel moet de groep inheemse soorten zijn tegen dat ze even sterk zijn als de invasieve soort?

Bedenk als groep manieren om de invasieve soort minder voordeel te geven. Wat kan je doen zodat je kan winnen in een 1 tegen 1?

Opdracht: : evenwicht (behendigheid; actief ++)

Let's go!

Invasieve soorten in toom houden lukt alleen als we de omstandigheden zo houden dat ze niet goed kunnen groeien. Dat vergt een delicaat evenwicht. Zoek een zware tak en hou die voor je. Ga op 1 been staan en probeer je evenwicht te bewaren.