Bosgroep Oost-Vlaanderen gaat van start!

De drie Oost-Vlaamse Bosgroepen gaan nog intenser samenwerken en brengen hun werking onder in één nieuwe vzw: Bosgroep Oost-Vlaanderen. Hoe gaat het nu verder en wat verandert er?

Vanaf wanneer start de nieuwe vzw?
Vanaf 1 januari 2024 kan je voor dezelfde dienstverlening terecht bij Bosgroep Oost-Vlaanderen. Het algemeen telefoonnummer en de contactgegevens van alle medewerkers blijven dezelfde, enkel het algemeen emailadres is voortaan bosgroep@oost-vlaanderen.be (dus niet langer bosgroepen@oost-vlaanderen.be).

Word je automatisch lid van de nieuwe vzw?
Alle leden ontvangen binnenkort een mail of brief. Je wordt automatisch toegetreden lid van de nieuwe vzw. Boseigenaars die effectief lid willen worden en willen kunnen stemmen tijdens de Algemene Vergadering moeten een nieuw lidformulier aanvragen via bosgroep@oost-vlaanderen.be.

Wat verandert er voor partnerorganisaties?
De lopende samenwerkingsovereenkomsten worden verdergezet door Bosgroep Oost-Vlaanderen. Als partnerorganisatie krijg je een mail met de vraag om hiervoor een akkoord te geven.

Wat verandert er voor bedrijven waarmee we samenwerken?
Opdrachten die gegund zijn, worden overgenomen door Bosgroep Oost-Vlaanderen. Werken die werden uitgevoerd in 2023, worden nog gefactureerd op de oude Bosgroep. Bij uitvoering in 2024, dient gefactureerd te worden aan Bosgroep Oost-Vlaanderen.

Blijft je vertrouwde aanspreekpunt bereikbaar?
Ja, alle medewerkers blijven actief in hun regio. Achter de schermen zullen teamleden zich wel meer specialiseren. Zij kunnen de vertrouwde aanspreekpunten ondersteunen bij de opvolging van specifieke dossiers en, indien nodig, daarover rechtstreeks contact opnemen met de betrokken eigenaar.

Kan je nog beroep doen op de Bosgroep voor beheerwerken?
Ja, onze doelstelling en manier van werken blijft dezelfde. De interne werking op vlak van administratie en boekhouding wordt wel grondig hervormd en vooral vereenvoudigd. Onze dienstverlening wordt gestroomlijnd zodat elke boseigenaar in Oost-Vlaanderen kan rekenen op eenzelfde ondersteuning. De lopende overeenkomsten voor beheerwerken (bv. aanplanting komende winter) worden verdergezet en gebeuren vanaf januari vanuit Bosgroep Oost-Vlaanderen. Leden bij wie dit het geval is, worden hierover nog apart aangeschreven.

Worden er nog activiteiten en opleidingen in jouw regio georganiseerd?
Ja, de huidige lokale werking blijft behouden. Zo zal er jaarlijks in elke regio een Ledendag georganiseerd worden. Alle boseigenaars en sympathisanten blijven welkom op deze regionale activiteiten. Boseigenaars die willen meewerken aan specifieke lokale activiteiten en projecten kunnen lid worden van de Regioraad. Die houdt een vinger aan de pols van wat er leeft in de regio en speelt dit door naar het bestuur van Bosgroep Oost-Vlaanderen.

Blijven de kantoren in Gent en Ronse bestaan?
Beide kantoren blijven bestaan zodat je daar terecht kan bij jouw vertrouwde aanspreekpunt. De algemene administratie van de vzw zoals boekhouding, personeels- en ledenadministratie zal gebundeld worden en vanuit Gent gebeuren. Voor deze zaken zullen de contacten dan verlopen via de collega’s die instaan voor de algemene administratie vanuit Gent.