Project Zorgbossen

Image

Het genoegzame gevoel nadat je buiten in de tuin of de natuur hebt gewerkt. Wie daar af en toe de tijd voor maakt, kent het zeker wel. De heilzame effecten die een groene omgeving kan hebben op de gezondheid van de mens zijn zelfs wetenschappelijk aangetoond. Toch komen grote groepen mensen weinig in contact met bos of natuur. Dat geldt eens te meer voor de jongeren en de kwetsbare personen in onze maatschappij, terwijl zij er zo mogelijk nog meer baat bij zouden hebben. Tijd om daar iets aan te doen!
In april 2017 dienden de vier Antwerpse Bosgroepen een projectvoorstel in bij Platteland Plus, in samenwerking met partners zoals Steunpunt Groene Zorg, Kempens Landschap, PTS Boom en de drie netwerken voor geestelijke gezondheidszorg in de provincie. Afgelopen zomer bleek dit project één van de uitverkorenen voor subsidie en het ging van start op 1 oktober 2017.

Het project kent twee grote onderdelen waarin het zich focust zich op twee doelgroepen. Een eerste doelgroep zijn ‘kwetsbare personen’. Daaronder kunnen we verstaan: mensen met een beperking, mensen in armoede of met een geestelijke kwetsbaarheid zoals burn-out of depressie, verslaving, psychoses, … Zij krijgen activiteiten aangeboden onder de vorm van kleinschalige bosbeheerwerken, in vaktermen heet zoiets een ‘zinvolle dagbesteding’. Zowel de uitvoering van het werk zelf als het sociaal contact daarbij kan bijdragen aan hun herstel of een opstap betekenen naar re-integratie in de maatschappij of zelfs naar een betaalde job. De dagbesteding gebeurt onder begeleiding van het personeel, serviceploeg en/of de vrijwilligers van de Bosgroepen, eventueel de boseigenaar of beheerder zelf. Als dagbesteding denken we bijvoorbeeld aan een kleinschalige aanplant, onderhoud van een wandelpad, verwijderen van exoten, het maken van een takkenwal, enz. Het project dient om een aantal concepten voor zinvolle dagbesteding uit te proberen en wat goed loopt wordt voortgezet na afloop ervan (april 2020).

Een andere bevolkingsgroep die we helaas steeds minder in het bos aantreffen zijn kinderen. Waar de voorbije generaties buiten groot werden, zijn de jongeren van vandaag steeds meer aan allerhande schermen gekluisterd. Om scholen te stimuleren om de klas af en toe te ruilen voor het bos, helpen we hen hun domein in eigen beheer te nemen. Leerlingen die zelf in hun schoolbos hebben gewerkt, zullen er ongetwijfeld meer interesse en respect voor krijgen. Zeker als er met behulp van de studenten houttechniek van het PTS Boom ook nog zitbanken of speeltuigen worden gebouwd.

De Antwerpse bosgroepen wensen ook u als boseigenaar of beheerder warm te maken voor dit project! Wil je graag meer weten of heb je zin om zelf een steentje bij te dragen? Neem contact op met onderstaande Bosgroepmedewerkers!

Bosgroep Antwerpen Zuid vzw, Bert Van Gils, M: 0476 86 80 01,
bert.vangils@provincieantwerpen.be (onderdeel zinvolle dagbesteding)

Bosgroep Antwerpen Noord vzw, Simon De Smedt, M: 0472 45 19 70,
simon.desmedt@provincieantwerpen.be (onderdeel scholen en jongeren)

Image