Project Zorgbossen

Image

Het genoegzame gevoel nadat je buiten in de tuin of de natuur hebt gewerkt. Wie daar af en toe de tijd voor maakt, kent het zeker wel. De heilzame effecten die een groene omgeving kan hebben op de gezondheid van de mens zijn zelfs wetenschappelijk aangetoond. Toch komen grote groepen mensen weinig in contact met bos of natuur. Dat geldt eens te meer voor de jongeren en de kwetsbare personen in onze maatschappij, terwijl zij er zo mogelijk nog meer baat bij zouden hebben. Tijd om daar iets aan te doen!

In 2017 startten de vier Antwerpse Bosgroepen met Platteland Plus project ‘Zorgbossen’, in samenwerking met partners zoals Steunpunt Groene Zorg, Kempens Landschap, PTS Boom en de drie netwerken voor geestelijke gezondheidszorg in de provincie. Het project kent twee grote onderdelen waarin het zich focust zich op twee doelgroepen. Een eerste doelgroep zijn ‘kwetsbare personen’. Daaronder kunnen we verstaan: mensen met een beperking, mensen in armoede of met een geestelijke kwetsbaarheid zoals burn-out of depressie, verslaving, psychoses, … Zij krijgen activiteiten aangeboden onder de vorm van kleinschalige bosbeheerwerken, in vaktermen heet zoiets een ‘zinvolle dagbesteding’. Zowel de uitvoering van het werk zelf als het sociaal contact daarbij kan bijdragen aan hun herstel of een opstap betekenen naar re-integratie in de maatschappij of zelfs naar een betaalde job. De dagbesteding gebeurt onder begeleiding van het personeel, serviceploeg en/of de vrijwilligers van de Bosgroepen, eventueel de boseigenaar of beheerder zelf. Als dagbesteding denken we bijvoorbeeld aan een kleinschalige aanplant, onderhoud van een wandelpad, verwijderen van exoten, het maken van een takkenwal, enz.

Een andere bevolkingsgroep die we helaas steeds minder in het bos aantreffen zijn kinderen. Waar de voorbije generaties buiten groot werden, zijn de jongeren van vandaag steeds meer aan allerhande schermen gekluisterd. Om scholen te stimuleren om de klas af en toe te ruilen voor het bos, helpen we hen hun domein in eigen beheer te nemen. Leerlingen die zelf in hun schoolbos hebben gewerkt, zullen er ongetwijfeld meer interesse en respect voor krijgen. Zeker als er met behulp van de studenten houttechniek van het PTS Boom ook nog zitbanken of speeltuigen worden gebouwd.

Het project diende om de nodige contacten te leggen met scholen en zorgvoorzieningen en een aantal concepten voor zinvolle dagbesteding uit te proberen. Tijdens de looptijd van het project (tot november 2020) werden 286 mensdagen aan dagbesteding gerealiseerd, in samenwerking met 11 zorgvoorzieningen.

Er is ook een leidraad tot het organiseren van zinvolle dagbesteding in de natuur uitgewerkt. Ook werd bij vijf scholen of jeugddomeinen gewerkt aan de aanleg of inrichting van een speelbos. Er werden vijf houten constructies geplaatst op drie domeinen. Op twee andere domeinen staan nog realisaties op de planning, zij liepen vertraging op wegens de Corona maatregelen.

De Antwerpse Bosgroepen koesteren de contacten die gelegd werden en zullen ook in de toekomst zinvolle dagbesteding blijven organiseren en samenwerkingen met scholen aangaan. We wensen ook u als boseigenaar of beheerder warm te maken voor dit project! Wil je graag meer weten of heb je zin om zelf een steentje bij te dragen? Neem contact op met onderstaande Bosgroepmedewerkers.

Bosgroep Antwerpen Zuid vzw, Bert Van Gils, M: 0476 86 80 01,
bert.vangils@provincieantwerpen.be (onderdeel zinvolle dagbesteding)

Bosgroep Antwerpen Noord vzw, Simon De Smedt, M: 0472 45 19 70,
simon.desmedt@provincieantwerpen.be (onderdeel scholen en jongeren)

Image