Eric Desmaele

Redding voor bomen in Schorisse

Eric Desmaele

In het natuurgebiedje van Bosgroeplid Eric Desmaele in Schorisse werden begin februari een zestal eiken en beuken van meer dan 100 jaar oud ingezaagd en met gif ingespoten. De verontwaardiging over deze boomvandaalstreek is groot, het onderzoek naar de dader loopt nog.

Gelukkig is er redding op komst. Een boomverzorger zal scheuten enten op de gemaakte inkervingen zodat de sapstroom niet wordt onderbroken. Daarvoor zoeken we zoveel mogelijk 1-jarige scheuten van de zomereik. Heb je vorige winter een eik gesnoeid en staan er nu lange (min. 50 cm) jonge scheuten op? Stuur dan een mailtje naar vlaamseardennen@bosgroep.be.