Water

Water in het bos

Water komt op verschillende manieren voor in het bos. Eerst en vooral zit overal onder je voeten op een bepaald aantal (centi-)meter wel een grondwaterlaag. Dat is een laag onder de grond waar alle holtes zijn opgevuld met bodemwater. Daarnaast kan water ook voorkomen in de vorm van een gracht of beek in het bos. Vroeger legden de mensen expres grachten aan in de bossen om de grond wat droger te maken zodat bepaalde andere soorten er konden groeien. Dit noemen we rabatten. Wat je ook kan tegenkomen is een poel of vijver. Tot slot kan water ook boven de bodem voorkomen in de vochtigheidsgraad van de lucht, in dauw aan de bladeren, in vocht opgeslagen in dood hout, etc.

Water en klimaatverandering

Lees meer

In kader van klimaatverandering verwachten we meer periodes van droogte. De hoeveelheid neerslag op jaarbasis zal niet verminderen, maar de neerslag zal meer in plotse en grote vlagen komen en voornamelijk rond de winter vallen. Dit kan dan weer leiden tot overstromingen.

Hoe verwezenlijken we dit?

Lees meer

Water-gerelateerde maatregelen vinden meestal plaats op landschapsniveau. De individuele bosbeheerder kan hier met andere woorden maar weinig aan doen, maar weinig is niet niets.

Het begint allemaal bij weten wat de hydrologische toestand van een bos is. Vaak is dit door de beheerder slechts onvoldoende gekend.

Daarnaast kunnen enkele maatregelen genomen worden. Het vochtvasthoudend vermogen van de bodem kan worden beïnvloed door de hoeveelheid organisch materiaal in de bodem.

Oude kunstmatige ontwateringsstructuren zoals grachten en rabatten kunnen afgesloten worden.

We kunnen zelf poelen en vijvers aanleggen om het microreliëf te verhogen en om interessante habitats te creëren voor verschillende soorten.

Deze pagina is een onderdeel van de klimaatwandelpaden.

Opdracht: waterwetenschapper (meten; actief +)

Zoek een stok die je in het water kan steken. Hoe diep is het water? Tel hoeveel vingers van de stok nat zijn. 

Opdracht: waterzoektocht (zoektocht; actief ++)

Ik zoek mee!
Je vindt water in de grond, in poeltjes en beken maar misschien ook wel elders in het bos. Kijk eens rond je en zoek naar water op andere plaatsen dan in de grond. Hangen er nog druppeltjes dauw of regen op de blaadjes van de bomen? Voelt het hout vochtig of droog?