Verhoging bosbehoudsbijdrage vanaf 8 mei 2017

In het ‘plan van aanpak ruimtelijk bedreigde bossen’, goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 31 januari 2014, staan enkele concrete acties die ecologisch waardevolle bossen beter moeten beschermen. Enkele van deze acties werden reeds in 2014 doorgevoerd. Zo moeten ontbossingen groter dan 3ha in natura gecompenseerd worden en werd de compensatiefactor voor ontbossingen van Europees te beschermen boshabitat verhoogd van …

Geldigheidsduur kapmachtigingen gewijzigd

De geldigheidstermijn van kapmachtigingen wijzigt van vijf naar drie jaar. Dit betekent concreet dat wie een kapping (geen ontbossing) wil uitvoeren en daartoe een kapmachtiging aanvraagt bij het ANB, na ontvangst van deze kapmachtiging drie jaar de tijd heeft om deze kapping uit te voeren. Vroeger was dit vijf jaar. Het inkorten van de termijn voor de uitvoering van de …

Verslag van wandeling en Algemene Vergadering van Bosgroep Antwerpen Noord

Naar jaarlijkse gewoonte kwamen de boseigenaars bij elkaar om een nieuw stukje groen te ontdekken in ons werkingsgebied. Deze keer gingen we op stap in het natuurgebied De Merel, een gebied gekend vanwege zijn weekendhuisjes en de mestbunker en  waar groen langzamerhand meer aandacht krijgt. Een 45-tal boseigenaars werden door een natuurgids begeleid doorheen het vroegere arboretum waarbij ook de …

Projectoproep 2017 voor aankoop van gronden voor bebossing

Wist je dat mensen uit een groenere buurt zich een stuk beter voelen dan mensen uit een minder groene buurt? Cijfers bevestigen dit. Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) wil daarom de kans bieden aan enerzijds privépersonen en privaatrechtelijke rechtspersonen en anderzijds aan alle publiekrechtelijke rechtspersonen om bij te dragen tot bebossing. De eerste categorie omvat naast individuele burgers onder meer bedrijven …

10e editie van de Contactdag van de Limburgse bosgroepen onder een stralende zon!

Zaterdag 25 maart en een stralende zon. Meer dan 400 leden en sympathisanten zakten af naar Alden Biesen voor de jaarlijkse ledendag van de Limburgse Bosgroepen. Naar jaarlijkse gewoonte werd het nuttige aan het aangename gekoppeld. Na de algemene vergaderingen van de vijf Limburgse Bosgroepen konden de aanwezigen één van de vele wandelingen om en rond Alden Biesen volgen of …

53 000 bomen geplant op één dag

Op zondag 26 maart hebben de Vlaamse bosgroepen, in samenwerking met de Lions Club België en het Agentschap voor Natuur en Bos, maar liefst 53 000 bomen geplant in Vlaanderen. Blikvangers waren het Keigatbos in Knesselare, waar Vlaams minister Joke Schauvliege kwam meeplanten en het Floordambos in Steenokkerzeel, waar weervrouw Jill Peeters de actie ondersteunde. De plantacties maakten deel uit van het …

Bosgroepen krijgen verdere ondersteuning voor meer en beter bos in Vlaanderen

De Vlaamse bosgroepen en de Regionale Landschappen zullen ook de komende drie jaar ondersteund worden. Het Agentschap voor Natuur en Bos en de provincies hernieuwden hun samenwerking in het provinciaal domein ‘Het Gentbos’ in Merelbeke. “Deze samenwerking betekent voor Vlaanderen een sterke troef voor de lokale uitvoering van de Vlaamse beleidsdoelstellingen en vormt een verdere stap voorwaarts om de burger …

‘Het is perfect mogelijk om te verwarmen op hout zonder te vervuilen’ (via www.knack.be)

Moeten we ons schamen als we in deze klimaatgevoelige tijden nog durven stoken met brandhout? Zo lijkt het wel tegenwoordig. De Oost-Vlaamse bosgroepen schreven een opiniestuk om de polemiek over het gebruik van houtkachels te nuanceren. Het tijdschrift Knack publiceerde het artikel op hun website. “Het lijkt alsof de Vlaamse overheid een heksenjacht begonnen is tegen de eigenaars van houtkachels. …

Video Bos- en Houtbeurs 2016

De Bos- en Houtbeurs in provinciaal domein Het Leen (Eeklo) op 2 oktober 2016 was een echt succes! We mochten meer dan 2500 bezoekers verwelkomen. Herbeleef deze unieke dag dankzij het videoverslag.

Zondag 26 maart: plantactie met 50 000 nieuwe boompjes

Op zondag 26 maart werken de Vlaamse bosgroepen samen met de Lions Club voor een grote plantactie. Op meer dan 20 locaties in Vlaanderen zullen 50 000 nieuwe boompjes geplant worden. Deze locaties worden ter beschikking gesteld door de leden van de bosgroepen en door het Agentschap voor Natuur en Bos. De bosgroepen zullen de plantacties coördineren en opvolgen. De …