Perstekst: Rol voor private eigenaars bij bosuitbreiding in Vlaanderen

Op 5 december lanceerde de Koepel van Vlaamse Bosgroepen, in samenwerking met Landelijk Vlaanderen een perstekst om aandacht te vragen voor de situatie van de private eigenaar inzake bebossingsdossiers en het gebruik van het compensatiefonds voor bebossing.

Het bericht is bedoeld om het een en ander te verduidelijken na de bijdrage van het APB-NB aan de hoorzitting van 28 november over de boswijzer die werd georganiseerd in het Vlaams Parlement en het persbericht in De Standaard dat daarop volgde in het weekend. We hopen hiermee een betere uitgangssituatie te bekomen voor alle eigenaren die nu niet voldoende of niet via de juiste weg worden gestimuleerd om te bebossen.

De perstekst stelt enkele van de knelpunten aan de kaak die in de weg staan van bosuitbreiding door particuliere beheerders. Ze zijn zeer gemakkelijk op te lossen indien aandacht wordt gegeven aan de juiste prioriteiten, zowel vanuit de huidige politiek, als vanuit de middenveldorganisaties.

U vindt de volledige perstekst hier