Van dennenbossen naar gemengde weerbare bossen dankzij investeringsfonds bosgroep Zuiderkempen

 

Na jarenlange inspanningen om de verplegingsachterstand van vele Kempense dennenbossen weg te werken, wil bosgroep Zuiderkempen nu volop investeren in de ontwikkeling van gemengde bossen met hoge biodiversiteit en goede bosbodems. Hiervoor heeft ze het investeringsfonds ‘rendabel weerbaar bos’ opgericht. Gedeputeerde van Natuur en Leefmilieu Rik Röttger is opgetogen: “Met dit fonds wil de bosgroep de omvorming van de dennenbestanden begeleiden om te komen tot gezonde en evenwichtige bossen met een hoge biodiversiteit en goede houtkwaliteit. Zonder deze investeringen dreigen de huidige bossen te evalueren naar brandhoutbosjes met weinig maatschappelijke meerwaarde.”
De investeringen richten zich voornamelijk op het opwaarderen van de natuurlijke verjonging. Door gerichte selectie en verpleging wil de bosgroep variatie en houtkwaliteit bevorderen. Daar waar er van nature te weinig soorten aanwezig zijn, plant de bosgroep nieuwe soorten aan. Hierbij wordt in eerste instantie gekeken of ze standplaatsgeschikt zijn en dus aangepast aan bodem en klimaat. De voorkeur gaat naar bodemverbeterende soorten zoals linde, haagbeuk, boskers, esdoorn en hazelaar.  Hierdoor wil de bosgroep de Kempense bosbodems die lang te lijden gehad hebben van roofbouw door strooiselroof, plaggen …  terug de kans geven om zich te herstellen.
Het fonds zal voornamelijk gespijsd worden door boseigenaars, partners en sponsors. De bosgroep heeft de start gegeven door uit eigen middelen 25.000 euro in het fonds te storten. Jaarlijks hoopt de bosgroep een 30.000 euro te investeren in de ontwikkeling van gemengde en evenwichtige bossen. De private boseigenaars in de Zuiderkempen zijn zich bewust van de grote uitdaging en zijn bereid om te investeren in bossen met een grote maatschappelijke meerwaarde.