Algemene Vergadering Bosgroep Antwerpen Noord

Ook in 2021 zal onze jaarlijkse bijeenkomst van de Algemene Vergadering op een niet-fysieke manier moeten doorgaan. Onze voorkeur gaat uit naar het gezellig samenbrengen van onze bosgroep-leden. Echter kan de Raad van Bestuur niet garanderen dat de geldende maatregelen rond Covid 19 bij een fysieke vergadering worden nageleefd.

Daarom nodigen we alle effectieve leden van de Bosgroep Antwerpen Noord uit voor de Algemene Vergadering in 2021 in een online vergadering op 31 mei om 20u. Verder in deze brief vind je alle informatie over hoe je kan deelnemen.

Volgende info is te vinden voor de AV via onderstaande knop:

  • De uitnodiging
  • Jaarverslag 2020 in cijfers
  • Jaarrekening 2020 en balans 2020
  • Jaarrekening 2020 projectmatig
  • Begroting 2021 projectmatig

en het volgende na de AV, via onderstaande knop:

  • Filmopname van de AV
  • De filmpjes die werden getoond tijdens de AV
  • Het verslag van de AV