Jaarverslag De Bosgroepen

Terugblik op 2020

2020 zullen we niet snel vergeten. Het is het jaar waarin een pandemie de wereld op slot deed en ons normale leven helemaal verstoord werd. Maar deze crisis maakt ook duidelijk hoe belangrijk bossen zijn voor ons welzijn. We trokken de voorbije maanden massaal naar het bos om te ontspannen. Het motiveert ons nog meer om goed te zorgen voor onze kostbare bossen!

Corona had ook invloed op de dagelijkse werking van De Bosgroepen: heel wat evenementen werden geannuleerd en we schakelden voornamelijk over op thuiswerk. Ondanks alles kunnen we tevreden terugblikken op het voorbije werkjaar.

Samen met 14.500 leden/boseigenaars beheren we zo goed als 60 000 ha bos in Vlaanderen. Dat is bijna de helft van alle Vlaamse bossen. Het gaat vooral om particuliere eigenaars, maar ook lokale overheden. We bekijken wat op lange termijn het beste is voor het bos en het ecosysteem.

In 2020 hebben we 249.000 bomen en struiken geplant. We deden 2090 terreinbezoeken bij boseigenaars om hen advies op maat te geven. We helpen hen ook met subsidies, vergunningen en natuurbeheerplannen.

Leden kunnen via De Bosgroepen beheerwerken laten uitvoeren zoals het bestrijden van woekerende exoten of de aanleg van bosranden. Zij kunnen ook meedoen aan de gezamenlijke houtverkoop, want het is een pak voordeliger als je deze werken bundelt. Met de opbrengst kunnen zij het onderhoud van hun bos bekostigen.