Eindelijk mag het weer!

We zijn ontzettend blij dat we weer activiteiten mogen organiseren voor onze leden en elkaar in levende lijve kunnen ontmoeten. We blikken met plezier terug op enkele activiteiten van de Oost-Vlaamse Bosgroepen. De nachtvlinderspotting in een Beerlegems privébos was de moeite! Bosgroepmedewerker Cédric is een geoefende vlinderspotter. Na een woordje uitleg liet hij de aanwezigen zelf ontdekken met de hulp …

zevergem

Dag van de Boseigenaar in Oost-Vlaanderen

Op woensdag 13 oktober vieren we Dag van de Boseigenaar, want het is dankzij de duizenden boseigenaars dat het grootste deel van de Vlaamse bossen (zo’n 60 000 ha) duurzaam beheerd wordt in overleg met De Bosgroepen. Dit jaar zetten we in de kijker dat heel wat boseigenaars hun bos openstellen voor wandelaars en fietsers of een speelzone inrichten waar …

Bosgroep Limburg werft aan…

Om haar basiswerking te ondersteunen en uit te bouwen is Bosgroep Limburg vzw op zoeknaar een adjunct-coördinator. Lees er meer over in de het vacaturebericht. Solliciteren kan tot 20 september 2021.

Algemene Vergadering Bosgroep Antwerpen Zuid

Ook in 2021 zal onze jaarlijkse bijeenkomst van de Algemene Vergadering op een niet-fysieke manier moeten doorgaan. Onze voorkeur gaat uit naar het gezellig samenbrengen van onze bosgroep-leden. Echter kan de Raad van Bestuur niet garanderen dat de geldende maatregelen rond Covid 19 bij een fysieke vergadering worden nageleefd. Daarom nodigen we alle effectieve leden van de Bosgroep Antwerpen Zuid uit voor de Algemene …

Algemene Vergadering Bosgroep Antwerpen Noord

Ook in 2021 zal onze jaarlijkse bijeenkomst van de Algemene Vergadering op een niet-fysieke manier moeten doorgaan. Onze voorkeur gaat uit naar het gezellig samenbrengen van onze bosgroep-leden. Echter kan de Raad van Bestuur niet garanderen dat de geldende maatregelen rond Covid 19 bij een fysieke vergadering worden nageleefd. Daarom nodigen we alle effectieve leden van de Bosgroep Antwerpen Noord uit voor …

Jaarverslag De Bosgroepen

Terugblik op 2020

2020 zullen we niet snel vergeten. Het is het jaar waarin een pandemie de wereld op slot deed en ons normale leven helemaal verstoord werd. Maar deze crisis maakt ook duidelijk hoe belangrijk bossen zijn voor ons welzijn. We trokken de voorbije maanden massaal naar het bos om te ontspannen. Het motiveert ons nog meer om goed te zorgen voor onze kostbare bossen!

Een BOOST voor meer bos in Oost-Vlaanderen

Als één van de bosarmste regio’s van Europa heeft Vlaanderen nood aan extra impulsen voor bosuitbreiding. Met BOOST willen de Oost-Vlaamse Bosgroepen alvast zorgen voor meer bos in Oost-Vlaanderen. Particulieren kunnen via BOOST namelijk een toelage aanvragen voor bosuitbreiding op hun gronden. Op 26 januari stelden de Oost-Vlaamse Bosgroepen het nagelnieuwe BOOST voor tijdens een boomplantactie in het Keigatbos in …

Persbericht: Nieuw bosloket ondersteunt Oost-Vlaamse steden en gemeenten voor meer bos

Bossen zijn cruciaal voor de toekomst. Overheden formuleren ambitieuze doelen voor de creatie van nieuw bos en extra natuur. Maar tussen droom en daad staan vaak allerlei administratieve en praktische obstakels. Om nieuwe bossen snel en vakkundig te helpen realiseren, is het bosloket opgericht. Voortaan kunnen steden en gemeenten met alle vragen over bebossing terecht bij het bosloket voor Oost-Vlaanderen. …

Provincie Vlaams-Brabant en Bosgroep Vlaams-Brabant gaan samenwerken voor meer en beter bos

De provincie Vlaams-Brabant en Bosgroep Vlaams-Brabant gaan opnieuw samenwerken om boseigenaars professioneel te ondersteunen en zo te komen tot meer en beter bos. Bosgroepen verenigen boseigenaars en ondersteunen hen in hun bosbeheer. In Vlaams-Brabant is dat de vzw Bosgroep Vlaams-Brabant, die in de plaats kwam van de vier plaatselijke bosgroepen. Na enkele jaren zonder middelen slaan de Bosgroep en de …

Welkom, Bosgroep Antwerpse Gordel!

Je leest het goed, Bosgroepen Antwerpen Noord en Antwerpen Zuid gaan samen verder als Bosgroep Antwerpse Gordel. Bedankt aan alle leden en sympathisanten die de voorbije maanden mee stemden of een idee indienden! Noord + Zuid = Gordel We kregen leuke en creatieve ideeën voor de nieuwe naam binnen, maar kozen uiteindelijk bewust voor de term ‘gordel’. Volgens de definitie …