Wij planten bos op meer dan 300 locaties in Vlaanderen

En of het een druk plantseizoen wordt! De Bosgroepen zullen de komende winter op meer dan 300 locaties in Vlaanderen een nieuw bos planten, alles samen goed voor zowat 150 hectare nieuw bos. Ongeveer de helft van de bossen wordt aangeplant samen met private eigenaars, de andere helft is op grond van lokale besturen. Van deze 300 aanplantingen zijn er 60 waar we een publieke plantactie op poten zetten, vaak samen met buurtbewoners, jeugdbewegingen of scholen.

Naast al de nieuwe bossen zullen we ook bijna 300 hectare aan bestaande bossen omvormen tot klimaatweerbare bossen. Dit zijn bossen die beter bestand zijn tegen de klimaatverandering. We doen dit op verschillende manieren: soms moeten we het bestaand bos volledig kappen en opnieuw aanplanten omdat het hele bos in slechte staat is, maar evengoed planten we groepen boompjes in een bestaand bos, zodat nieuwe bomen klaarstaan om oudere bomen in de toekomst te vervangen.

De aftrap van het plantseizoen geven we op 12 november in de Vlaamse Ardennen, en tijdens de maanden die erop volgen zullen we overal in Vlaanderen meer dan 450.000 boompjes planten.